שם:
 
  כותרת:
 
  תגובה:
 
 
שלח
 
תמוז
ר' אורי' ליפא בן מרדכי ז"ל
כ"א תמוז תש"נ


Hinda Tiba A"H בת 'R Eli Z"L
ט"ו תמוז תשכ"ג


.M Feiga Yenta A"H בת 'R Mordechai Tzvi Z"L
כ"ד תמוז תשל"ז


'R Mordechai Tzvi Z"L בן 'R Ben-Tzion Hacohen
ט"ו תמוז תש"ד


ר' שמאול בן חיים ז"ל
כ"ו תמוז תשל"ח


ר' יוסף בן התן ז"ל
א תמוז תשנ"ב


ר' נפתלי הרץ בן אהרן אשר ז"ל
י"ז תמוז תשל"ו


ר' בנימין בן נתן הכהן ז"ל
ט"ו תמוז תש"נ


ר' אהרן בן יעקב מאיר הכהן ז"ל
ט"ז תמוז תשמ"ה


ר' אברהם גדליה בן חיים ז"ל
כ"ח תמוז תשס"ח


מ' שרה פערל בת משה אליה ע"ה
כ"א תמוז תשס"א


מ' שמחה שורה בת אשר ע"ה
כ"א תמוז תשנ"ב


מ' ניסל בת צדוק הי"ד
י"ח תמוז תש"ד


מ' מינה בת זכריה ע"ה
ח תמוז תשס"ד


מ' יפה (שיינדל) בת דב (בעריש) ע"ה
כ"ג תמוז תש"נ


מ' טובה גזלה בת שמעון ע"ה
י"ג תמוז תשס"א


מ' הענה רייזל בת שמואל שמלקה ע"ה
י"א תמוז תש"ל


מ' אנה חנה בת דוד ע"ה
ט"ז תמוז תשע"א


מ' אירנה בת טוביה ע"ה
כ"ג תמוז תשס"ה


ה' מרדכי אדריי בן פרס ז"ל
כ"ה תמוז תשמ"ד


מ' רחל בת פנחס הלוי גלוברמן ז"ל
ה תמוז תשל"ו


ה' קוניה רפאל בן מרקו ז"ל
כ"ט תמוז תש"ע


ה' צבי ג'מיל בן צדוק ז"ל
כ תמוז תשס"ה


ה' פרץ בן אליהו ז"ל
כ"ח תמוז תש"ע


ה' יצחק בן יוסף ז"ל
כ"ב תמוז תשס"ד


ה' ינקו בן נחמן ז"ל
י"ח תמוז תשע"ב


ה' דוב אהרן בן שלמה יהודה ז"ל
י תמוז תשע"ב


ה' גד בן חיים ז"ל
ט"ז תמוז תשס"ח


ר' אריה לייב בן אברהם ז"ל
ה תמוז תש"א


ה' אנטולי בן מאיר ז"ל
כ"ג תמוז תשס"ח


ר' שמען אלעזר בן אידל מאניש ז"ל
י"ג תמוז תשכ"ה


ר' יוסף דב בן אריה לייב הכהן ז"ל
ט"ז תמוז תשל"א


ר' שמעון בן ראובן ז"ל
ג תמוז תשמ"ה


ר' שמחה זאב בן יוסף ז"ל
י"א תמוז תש"ח


ר' שמחה בן דוד ז"ל
כ"א תמוז תשי"ז


ר' שמואל דוד בן יצחק ז"ל
י תמוז תש"נ


ר' שמואל בן ישראל ז"ל
ד תמוז תשמ"ז


ר' שמואל בן יעקב מרדכי ז"ל
י"א תמוז תש"נ


ר' שמואל בן יהונתן ז"ל
כ"ה תמוז תשמ"ג


ר' שמואל בן אפרים ז"ל
י"ז תמוז תש"ל


ר' שמואל בן (פיליפ) פנחס ז"ל
כ"ג תמוז תשמ"ג


ר' שמואל אליה בן יחזקאל ז"ל
ט"ז תמוז תשכ"ח


ר' שמואל איסר בן דוב ז"ל
כ"ד תמוז תש"נ


ר' שלמה צבי אשר בן אברהם מרדכי ז"ל
ט"ז תמוז תשל"ז


ר' שלמה יהודה בן אהרן ז"ל
ח תמוז תשל"ז


ר' שחמה בן מנחם הכהן ז"ל
י"ג תמוז תשנ"ז


ר' שלמה בן אליעזר צבי הלוי ז"ל
ט"ז תמוז תשנ"ב


ר' שלמה בן אליהו ז"ל
כ"ד תמוז תשנ"ח


ר' שלמה בן אברהם ז"ל
כ"ד תמוז תשכ"ח


ר' שלום מאיר בן אליהו צבי ז"ל
כ"ה תמוז תשמ"ח


ר' שכנא בן שניאור צבי ז"ל
ו תמוז תשכ"ו


ר' שושן מכלוף בן דוד ז"ל
כ"א תמוז תש"ל


ר' שבתי ברוך בן ישראל ז"ל
י"ח תמוז תש"ל


ר' שאול בן שמשון ז"ל
כ"ב תמוז תשל"ד


ר' שאול ישראל בן אלימלך ז"ל
י תמוז תשל"ז


ר' רפאל בן ישראל יוסף ז"ל
כ"ד תמוז תשמ"ט


ר' רפאל בן יהודה לייב ז"ל
י"א תמוז תשמ"ח


ר' רחמים בן יחזקאל ז"ל
י"ט תמוז תשמ"ט


ר' קרל (חיים) בן משה ז"ל
י תמוז תשמ"ח


ר' צדוק אריה בן דוב ז"ל
ה תמוז תש"מ


ר' צבי שמואל בן יעקב ז"ל
י"ז תמוז תשנ"ד


ר' צבי הרמן בן שמואל ז"ל
י"ח תמוז תשנ"ז


ר' צבי בן שלמה זאב ז"ל
י"א תמוז תשי"ח


ר' צבי בן שאול ז"ל
כ"ג תמוז תש"ב


ר' צבי בן מרדכי ז"ל
י"ט תמוז תש"נ


ר' צבי בן יעקב ז"ל
כ"ד תמוז תש"ס


ר' צבי בן בן ציון ז"ל
י"ח תמוז תשמ"ו


ר' צבי (הערשל) העניך בן משה שרגא פייבל ז"ל
י"ז תמוז תש"נ


ר' פנחס בן נחמן הכהן ז"ל
ט תמוז תשכ"ב


ר' פאלק בן ברוך בן ציון ז"ל
ז תמוז תש"נ


ר' עמנואל בן משה ז"ל
א תמוז תשנ"א


ר' עמית בן זאב ז"ל
כ"ח תמוז תש"נ


ר' עזיז בן נחמיה ז"ל
כ"ז תמוז תשמ"ג


ר' נפתלי הרץ בן דוד מנחם ז"ל
י"ז תמוז תשל"ו


ר' נחום בן ראובן ז"ל
כ"ג תמוז תש"ל


ר' נחום בן זרח ז"ל
י"ז תמוז תרפ"ח


ר' נחום אליקום בן אברהם יצחק ז"ל
ח תמוז תש"ל


ר' נח בן הירש ז"ל
ה תמוז תשל"ט


ר' נוטה נתן בן יואל ז"ל
י"ב תמוז תש"נ


ר' משולם זושא בן יחיאל ז"ל
כ"ה תמוז תשל"ז


ר' משה שרגא פייבל בן אברהם יצחק הי"ד
י"ז תמוז תש"א


ר' משה שמעון (מרטין) בן פייביש ז"ל
י"ג תמוז תשל"א


ר' משה ראובן בן קלמן מאיר ז"ל
י"ג תמוז ת"ש


ר' משה מנחם בן אליעזר אריה ז"ל
ב תמוז תשל"ו


ר' משה מוריס בן אליעזר הכהן ז"ל
ט תמוז תשנ"ח


ר' משה לייב בן יוסף חיים ז"ל
ט"ז תמוז תשמ"ג


ר' משה חיים בן בן ציון ז"ל
י"א תמוז תשמ"א


ר' משה בן שמעון אריה ז"ל
י"ג תמוז תשל"ה


ר' משה בן לייב הענדל ז"ל
י"ז תמוז תש"נ


ר' משה בן ישעיהו ז"ל
י"א תמוז תש"נ


ר' משה בן יחזקאל בנימין ז"ל
י"ז תמוז תש"ה


ר' משה בן יוסף ז"ל
כ"ו תמוז תשל"א


ר' משה בן אליעזר ז"ל
כ"א תמוז תש"ל


ר' משה אהרן בן שמואל ז"ל
ט"ז תמוז תש"נ


ר' משה אהרן בן חיים ז"ל
ט"ו תמוז תשנ"ו


ר' משה אבא בן זליג ז"ל
א תמוז תשכ"ד


ר' משה (מרטין) בן שלמה ז"ל
כ"א תמוז תשמ"ה


ר' מרדכי בן שלום חיים ז"ל
ב תמוז תש"נ


ר' מרדכי בן יוסף ז"ל
ב תמוז תש"נ


ר' מרדכי בן דוד ז"ל
ט תמוז תש"ל


ר' מנחם מני בן יצחק הלוי ז"ל
כ תמוז תש"נ


ר' מנחם מנדל בן ישעיה ז"ל
כ"ב תמוז תש"ל


ר' מנחם מנדל בן חיים ז"ל
ט"ז תמוז תשכ"ו


ר' מנחם מנדל אהרן בן מאיר ז"ל
ה תמוז תשנ"ח


ר' מנחם בן יוסף ז"ל
ו תמוז תשכ"ט


ר' מנחם מאניס בן אברהם הלל ז"ל
ט"ז תמוז תשל"ד


ר' מנחם בן יוסף יצחק ז"ל
כ"ד תמוז תשמ"ז


ר' מנדל בן משה יוסף ז"ל
י"א תמוז תשמ"א


ר' מיכל בן יוסף זלמן ז"ל
י"ט תמוז תשל"ג


ר' מיכאל בן משה ז"ל
כ"ז תמוז תשכ"ח


ר' מאיר יצחק בן שלמה ז"ל
י"א תמוז תש"נ


ר' מאיר דוד בן לייב אליהו ז"ל
ד תמוז תשמ"ב


ר' מאיר בן יצחק ז"ל
י תמוז תשנ"א


ר' מאיר אליעזר בן צבי ז"ל
י"ד תמוז תש"ל


ר' לוי בן שלמה ז"ל
י"ט תמוז תשמ"ו


ר' ישראל נח בן ניסן ז"ל
כ"ט תמוז תשכ"ב


ר' ישראל מנחם בן שמואל ז"ל
כ"ו תמוז תשמ"ח


ר' ישראל יחיאל בן אברהם ז"ל
י"ג תמוז תש"נ


ר' ישראל בן יעקב ז"ל
ד תמוז תשמ"ד


ר' ישראל בן יוסף חיים ז"ל
כ"ב תמוז תשמ"ג


ר' ישראל בן יואל ז"ל
י"ד תמוז תש"א


ר' ישראל בן אליעזר ז"ל
ב תמוז תשמ"ח


ר' ישעיה משה בן שמואל איסר ז"ל
י"ז תמוז תשמ"ט


ר' ישעיה בן משה יחזקאל ז"ל
כ"ח תמוז תשמ"ז


ר' ישכר דב בן שלמה ז"ל
כ"א תמוז תשמ"ט


ר' יצחק משה בן עוזר דוד ז"ל
ט תמוז תשל"ד


ר' יצחק יעקב בן יוסף דוד ז"ל
י"ז תמוז תש"א


ר' יצחק חיים בן יוסף יזריאל ז"ל
ט תמוז תשל"א


ר' יצחק דב בן מאיר ז"ל
כ"ג תמוז תש"כ


ר' יצחק דב בן אביגדור ז"ל
כ תמוז תשל"ח


ר' יצחק בן שמעון ז"ל
י"א תמוז תשל"ד


ר' יצחק בן קלמן ז"ל
כ"ב תמוז תשנ"ד


ר' יצחק בן משה ז"ל
ט תמוז תשנ"ז


ר' יצחק בן אברהם מיכאל ז"ל
א תמוז תשמ"ג


ר' יצחק בן אברהם ז"ל
י"ט תמוז תשנ"ח


ר' יצחק אריה בן שלום שכנא ז"ל
כ"ב תמוז תשמ"ה


ר' יצחק אליהו בן זליג ז"ל
ט"ז תמוז תש"נ


ר' יצחק אהרן בן יונה ז"ל
ו תמוז תרצ"ג


ר' יפת בן נתן ז"ל
ו תמוז תשמ"ד


ר' יעקב מאיר בן יוסף חיים ז"ל
י"ב תמוז תש"נ


ר' יעקב בן מנשה ז"ל
י תמוז תשל"א


ר' יעקב בן ישעיהו ז"ל
י"א תמוז תש"ל


ר' יעקב בן ירמיהו ז"ל
כ"ו תמוז תשל"ג


ר' יעקב בן יצחק ז"ל
כ"א תמוז תשל"ה


ר' יעקב בן יהודה חיים ז"ל
כ"ג תמוז תשמ"ט


ר' יעקב בן אהרן ז"ל
ג תמוז תשנ"א


ר' יעקב אשר בן שמואל ז"ל
כ"ז תמוז תשכ"ט


ר' יעקב אברהם בן לוי ז"ל
ט"ז תמוז תשכ"ד


ר' יוסף
י"ד תמוז תש"נ


ר' יוסף הכהן בן בערל מאיר ז"ל
כ"ט תמוז תשנ"ז


ר' יוסף בן רחמים ז"ל
י"ג תמוז תשנ"ו


ר' יוסף בן יונה ז"ל
ד תמוז תש"מ


ר' יוסף בן הלל הכהן ז"ל
י"ב תמוז תש"ד


ר' יוסף אשר בן יוסף ז"ל
ט"ז תמוז תשל"ג


ר' יוסף אליה בן מרדכי ז"ל
ד תמוז תשל"ג


ר' יונה בן אברהם ז"ל
י"ח תמוז תשנ"ז


ר' יהודה דב בן אברהם זאב ז"ל
י"ב תמוז תשכ"ד


ר' יהודה לייב בן יוסף ז"ל
ג תמוז תשל"ח


ר' יהודה בן אלכסנדר ז"ל
ג תמוז תש"ג


ר' חנא בן משה שרגא פייבל הי"ד
י"ז תמוז תש"א


ר' חיים שמשון בן מאיר ז"ל
י תמוז תש"נ


ר' חיים שמואל בן משה נחמן ז"ל
י"ד תמוז תשל"ב


ר' חיים שלמה בן עזריאל ז"ל
ט"ו תמוז תשל"ד


ר' חיים מרדכי בן שמעון ז"ל
י תמוז תשל"ה


ר' חיים ישעיה בן מאיר ז"ל
כ"א תמוז תשל"ד


ר' חיים יהושע צבי הערש בן דוב בעריש ז"ל
ז תמוז תש"נ


ר' חיים גרשון בן משה שרגא פייבל הי"ד
י"ז תמוז תש"א


ר' חיים בן שמחה זאב ז"ל
כ תמוז תשמ"ו


ר' חיים בצלאל בן משה ז"ל
כ"ו תמוז תש"נ


ר' חיים בן יצחק ז"ל
כ"ג תמוז תשמ"ה


ר' חיים בן יעקב ז"ל
ג תמוז תשכ"ה


ר' חיים בן יוסף פישל ז"ל
ה תמוז תש"ל


ר' חיים אפרים בן דוב ז"ל
ד תמוז תשנ"א


ר' חיים (חרי) בן הרש ז"ל
י"ח תמוז תשנ"ג


ר' זלמן בן יואל ז"ל
כ"ד תמוז תש"ס


ר' זלמן בן טבל הלוי ז"ל
כ"ז תמוז תשנ"ה


ר' זכריה בן דוד ז"ל
ו תמוז תשכ"ג


ר' זאב בן שמואל ז"ל
ז תמוז תשל"ד


ר' זאב בן משה ז"ל
א תמוז תשמ"ח


ר' זאב בן דוד ז"ל
ח תמוז תשכ"ט


ר' זאב בן בן ציון יהושע ז"ל
ט"ז תמוז תשנ"ט


ר' זאב אברהם בן מיכאל ז"ל
כ"א תמוז תשמ"ב


ר' דוד יעקב בן מנחם ז"ל
י"ב תמוז תרפ"ו


ר' דוד זנויל בן מיכאל יוסף ז"ל
ג תמוז תשי"ח


ר' דוד דוב בן אשר זליג ז"ל
כ תמוז תש"נ


ר' דוד בן ירחמיאל ז"ל
ב תמוז תשנ"ג


ר' דוד בן דניאל ז"ל
א תמוז תשנ"ב


ר' דוד בן אברהם ז"ל
כ"ח תמוז תשמ"א


ר' דוב בן שמואל ז"ל
כ תמוז תשנ"ג


ר' דב (בערל) בן יצחק ז"ל
י תמוז תש"א


ר' דב בן אליעזר ז"ל
י"ד תמוז תשכ"א


ר' גרשון בן יעקב ז"ל
ה תמוז תשל"ז


ר' גדעון בן בנימין ז"ל
כ"ט תמוז תשנ"ה


ר' ברוך אנשל בן שמואל ז"ל
כ"ה תמוז תשנ"ה


ר' בצלאל בן פסח ז"ל
י"ח תמוז תשל"ה


ר' בן ציון בן נתן ז"ל
י"ד תמוז תשמ"ה


ר' בניהו בן נפתלי ז"ל
ב תמוז תשמ"ב


ר' בן ציון בן זאב ז"ל
ג תמוז תשל"ד


ר' בן ציון בן מנחם ז"ל
כ תמוז תשכ"ז


ר' אשר בן בנימין ז"ל
א תמוז תשמ"א


ר' אריה לאון בן ברוך ז"ל
כ"ה תמוז תשמ"ג


ר' אריה לייב בן זונדל ז"ל
ב תמוז תשנ"ב


ר' אריה לייב
כ"ה תמוז תשמ"ג


ר' אריה בן שרגא ז"ל
ד תמוז תש"נ


ר' אריה בן שלמה ז"ל
י"ב תמוז תשנ"ט


ר' אפרים זלמן בן משה יעקב הכהן ז"ל
כ"ז תמוז תש"ס


ר' אפרים איציק בן עוזר ז"ל
כ"ט תמוז תש"א


ר' אנצל בן שמואל ז"ל
כ"ו תמוז תשנ"ח


ר' אלתר ישראל יעקב בן שמחה יצחק ז"ל
י"ב תמוז תשל"ו


ר' אלעזר בן יוסף שלמה ז"ל
ז תמוז תשנ"ג


ר' אליפלט בן משה מנחם ז"ל
ד תמוז תשנ"ח


ר' אליעזר ליפמן בן מאיר צבי ז"ל
י"א תמוז תשמ"ג


ר' אליעזר יצחק בן אברהם אביש ז"ל
י"ח תמוז תש"נ


ר' אליעזר ברוך בן משה הלוי ז"ל
י"ט תמוז תש"נ


ר' אליעזר אריה בן משה מנחם ז"ל
כ"ה תמוז תשנ"ב


ר' אליעזא אלימלך בן פנחס מנחם ז"ל
ט תמוז תש"נ


ר' אליהו צבי בן יעקב מאיר ז"ל
י"ג תמוז תש"נ


ר' אליהו נתן בן מיכאל הלוי ז"ל
כ"ו תמוז תשמ"ח


ר' אליהו בן משה צבי הכהן ז"ל
י"ח תמוז תשל"ד


ר' אליהו אלימלך בן חיים ז"ל
כ"ה תמוז תש"נ


ר' אלי הכהן בן משה ז"ל
כ"ד תמוז תרצ"ז


ר' אלי בן משה יצחק ז"ל
א תמוז תש"ס


ר' אליה בן משה ז"ל
ט תמוז תשי"ד


ר' אלחנן זאב בן אליעזר ז"ל
כ"ב תמוז תשכ"ג


ר' אייזיק אהרן בן חיים צבי ז"ל
ה תמוז תש"נ


ר' איזידור ישראל בן לופו זאב ז"ל
ח תמוז תש"ס


ר' אהרן שמעון בן משה אלימלך ז"ל
א תמוז תשנ"ט


ר' אהרן שלמה בן מאיר ישעיה ז"ל
ט תמוז תש"נ


ר' אהרן
א תמוז תש"ס


ר' אהרן בן אברהם ז"ל
י"ג תמוז תש"נ


ר' אברהם יהודה בן ישראל זאב ז"ל
ז תמוז תשכ"ה


ר' אברהם דוד בן צבי ז"ל
ו תמוז תש"נ


ר' אברהם דוד בן יצחק ז"ל
כ"ט תמוז תשמ"ד


ר' אברהם בן צבי ז"ל
י"ג תמוז תשמ"ו


ר' אברהם בן משה שמעון ז"ל
ב תמוז תשס"א


ר' אברהם בן מנחם מנדל ז"ל
כ"ח תמוז תשמ"ז


ר' אברהם בן ישראל דוד ז"ל
י"ג תמוז תשנ"ו


ר' אברהם בן יונטל ז"ל
כ"א תמוז תשנ"ז


ר' אברהם בן חיים ז"ל
כ"ו תמוז תשס"א


ר' אברהם בן דוד הכהן ז"ל
י"ג תמוז תשמ"ז


ר' אברהם בן אליהו ז"ל
כ"ט תמוז תשנ"ח


ר' אברהם אליהו בן משה ז"ל
ד תמוז תש"נ


ר' אברהם אבא בן יהושע ז"ל
כ"ט תמוז תש"נ


ר' אבא בן יעקב ז"ל
י"ב תמוז תשל"ח


מ' רחל (רות) בת חיים דב גליק ע"ה
ה תמוז תשמ"ח


מ' פרומא פייע
א תמוז תש"מ


מ' נאסכה בת יוסף ע"ה
כ"ג תמוז תשנ"ו


מ' יוטה אידה בת דוד ע"ה
כ תמוז תשנ"ד


מ' הענא רויזא בת אליקום גצל ע"ה
ד תמוז תשכ"ה


מ' דניה בת שמואל ע"ה
כ"ד תמוז תשנ"ד


מ' ברטה בת מרדכי דרימר ע"ה
י תמוז תשמ"ו


מ' בלא בת טוביה (טובצ'ה) ע"ה
ט"ז תמוז תשמ"ה


מ' שרפין כוכבה בת יוסף ע"ה
כ"ז תמוז תשס"ב


מ' שרה פייגל בת אליהו ע"ה
כ"ה תמוז תשל"ז


מ' שרה מינא בת שלום יוסף ע"ה
ד תמוז תשל"ג


מ' שרה גיטל בת לייב ע"ה
כ"ה תמוז תשמ"ח


מ' שרה גולדה בת אברהם גרשון ע"ה
א תמוז תשל"ו


מ' שרה בת גיטל ע"ה
כ"ד תמוז תשמ"ח


מ' שרה בינא בת ברוך יצחק ע"ה
י"ד תמוז תשל"ב


מ' שרה בת יעקב ע"ה
כ"ח תמוז תשכ"ה


מ' שפרה בת יעקב ע"ה
י"ד תמוז תשנ"א


מ' שפרה בת יוסף ע"ה
ז תמוז תשנ"ג


מ' שושנה חיה בת ישראל לייב ע"ה
ג תמוז תשמ"ח


מ' שושנה בת משה אריה ע"ה
ד תמוז תשנ"ח


מ' ריזא בת חנינא ע"ה
כ"א תמוז תש"נ


מ' ריקה רין בת סעדיה ע"ה
י"ט תמוז תשנ"ט


מ' ריקה בת ניסים ע"ה
ג תמוז תרצ"ט


מ' ריילה פסיה בת משה ע"ה
כ"ח תמוז תש"נ


מ' רייזל נעכא בת שמואל אברהם ע"ה
כ"ט תמוז תשט"ז


מ' רחל בת אריה לייב ע"ה
ג תמוז תשי"ט


מ' רבקה רוזה בת נחום ע"ה
ג תמוז תשל"ט


מ' רבקה צפורה בת אברהם יונה ע"ה
כ"ז תמוז תש"ס


מ' רבקה ומ' איטה בת יששכר דוב ע"ה
כ תמוז תש"נ


מ' רבקה בת עזריאל ע"ה
כ"ז תמוז תשנ"ב


מ' קלרא בת בערל ע"ה
כ"ט תמוז תשנ"ז


מ' ציציליה בת אליהו ע"ה
כ"ו תמוז תשנ"ה


מ' פרימעט בת ברוך ע"ה
כ"ו תמוז תש"כ


מ' פרידה שרה בת יצחק גרובר ע"ה
ד תמוז תשנ"ו


מ' פרומא ביילא בת שלמה משה ע"ה
ו תמוז תשל"ב


מ' פעשא איטה בת משה ע"ה
כ"ה תמוז תשל"ב


מ' פסיה בת לייב ע"ה
ט תמוז תש"ס


מ' פנינה בת שמחה ע"ה
ה תמוז תשנ"ז


מ' פייגא בת חיים ע"ה
ח תמוז תש"נ


מ' פייגא פאני בת יעקב ע"ה
ו תמוז תשנ"ז


מ' פייגא בת ראובן ע"ה
י"ג תמוז תשכ"א


מ' פייגא ינטא בת מרדכי צבי הכהן ע"ה
כ"ד תמוז תשל"ז


מ' פייגא בת שלום ע"ה
ג תמוז תשנ"ב


מ' פייגא בת פנחס ע"ה
י"ג תמוז תשכ"ט


מ' פייא רייכל בת יהודה לייב ע"ה
כ"ו תמוז תרפ"ו


מ' פוריעל בת אשר ע"ה
כ"ד תמוז תשכ"ד


מ' עלקא ברכה בת ישראל הכהן ע"ה
ג תמוז תשל"ג


מ' עטיל רעכיל בת ישראל הכהן ע"ה
כ"ג תמוז תשמ"ט


מ' עטא בת יצחק ע"ה
י"ח תמוז תש"נ


מ' עדינה בת חיים ע"ה
כ"ד תמוז תשמ"ב


מ' עדה בת ישראל ע"ה
א תמוז תשמ"א


מ' סופי בת אהרן פרסנר ע"ה
א תמוז תשנ"א


מ' נינה בת עישה ע"ה
ב תמוז תשמ"ה


מ' נינה בת אריה לייב ע"ה
י"ג תמוז תשל"ז


מ' נילי בת יחזקאל גולדברג ע"ה
י"ב תמוז תשמ"א


מ' נחמה דינה בת ישראל ע"ה
י"ב תמוז תשנ"ו


מ' נחה בת יהודה פינצבסקי ע"ה
ט"ו תמוז תשכ"ט


מ' נאסכא בת יוסף ע"ה
כ"ג תמוז תשנ"ה


מ' מרתה מרים בת מיכאל הכהן ע"ה
י"ט תמוז תשכ"ו


מ' מרים בת יעקב הלוי ע"ה
י"ג תמוז תשמ"א


מ' מרים בת שצואל גרשון ע"ה
כ"ה תמוז תשמ"ב


מ' מרים בת זליג ע"ה
י"ז תמוז תשנ"ו


מ' מנוחה עלקא בת אברהם בנימין ע"ה
ט"ו תמוז תשכ"ח


מ' מירל בת חיים יצחק ע"ה
כ"ו תמוז תשנ"ב


מ' מינה בת שלמה ע"ה
י"א תמוז תשל"ז


מ' מנה נחמה בת רוך משה נחמיה ע"ה
י"ח תמוז תשנ"ח


מ' מינא ליבא בת שמעון הכהן ריינס ע"ה
כ תמוז תש"נ


מ' מינא בת זעליג ע"ה
כ"ז תמוז תשנ"ז


מ' מטלה בת יחזקאל ע"ה
כ"ד תמוז תשכ"א


מ' מזל בת אליהו ע"ה
י"ד תמוז תשנ"ד


מ' מושקע בת עזרא זעליג ע"ה
י"ח תמוז תש"נ


מ' מונה בת רפאל ע"ה
כ תמוז תשנ"ט


מ' מאטיל בת משה יוסף ע"ה
כ"ב תמוז תשנ"ו


מ' ליבא עטא בת שלמה זלמן ע"ה
י"ח תמוז תשנ"ח


מ' לובה בת חיים ע"ה
י"ח תמוז תש"ס


מ' לאה מירל בת משה יהודה רייכר ע"ה
י"א תמוז תש"א


מ' לאה בת יוסף יהודה ע"ה
י"ז תמוז תש"ג


מ' לאה (לריה) בת יונתן (אנטוון) ע"ה
כ"ה תמוז תשנ"ח


מ' יענטא בת דוד משה ע"ה
ט"ז תמוז תשי"ג


מ' יטי יהודית בת שלמה זלמן ע"ה
י"ז תמוז תש"נ


מ' יוליה בת יהודה קנר ע"ה
כ"ב תמוז תשמ"א


מ' יהודית בת ברוך ע"ה
י"ז תמוז תשכ"ז


מ' טריינא בת זאב וולף ע"ה
כ"א תמוז תשמ"ז


מ' טובה בת אברהן יהושע ע"ה
כ"ד תמוז תש"נ


מ' חעשא רחל בת יעקב צבי ע"ה
כ"ט תמוז תשנ"ה


מ' חנה חיה בת אליהו מרדכי ע"ה
ב תמוז תשל"ט


מ' חנה זיסל בת הלל פילצר ע"ה
כ"ח תמוז תשל"ח


מ' חנה גולדא בת בנימין צבי ע"ה
כ תמוז תשנ"א


מ' חנה גאלדא בת משה ע"ה
א תמוז תש"ו


מ' חנה בת שלמה לייב ע"ה
ט"ז תמוז תשנ"ה


מ' חנה בת זוקן ע"ה
ח תמוז תשנ"ג


מ' חנה בת אהרן ע"ה
י"ט תמוז תש"נ


מ' חיקה בת נחום ע"ה
י"ז תמוז תש"נ


מ' חיה פרידה דבורה בת אליה ברוך ע"ה
ו תמוז תש"ל


מ' חיה פפייגא בת יוסף זילברמן ע"ה
ג תמוז תשל"ז


מ' חיה הנדא בת שבתי הי"ד
י"ז תמוז תש"נ


מ' חיה גולדה בת אביגדור ע"ה
כ"ה תמוז תש"נ


מ' חיה בינה בת אברהם ע"ה
כ"ב תמוז תשל"ח


מ' חיה בת זלמן הירש ע"ה
כ"ג תמוז תש"נ


מ' חנה בת אברהם ע"ה
י תמוז תשנ"ו


מ' חונצ'ה חנוני בת משה ע"ה
י"ב תמוז תשמ"ט


מ' חוה בת משה ע"ה
כ"א תמוז תשנ"ח


מ' זלטא (שרלוטא) בת צבי ע"ה
י"ג תמוז תשל"ד


מ' ונדה בת אדם ע"ה
ט"ז תמוז תשל"א


מ' הענא רייזל בת שמואל שמלקה ע"ה
י"א תמוז תש"ל


מ' הלנה בת יצחק ע"ה
י"א תמוז תש"נ


מ' הלה בת בנימין ע"ה
ו תמוז תשמ"ט


מ' הינדא טיבא בת אליהו ע"ה
ט"ו תמוז תשכ"ג


מ' הדסה בת ברוך ע"ה
י"ד תמוז תשמ"ח


מ' דינה בת משה צבי ע"ה
כ תמוז תשל"ה


מ' דינה ביילא בת אריה לייב ע"ה
ז תמוז תשי"ט


ר' דושקא בת מנם מרדכי ע"ה
ג תמוז תש"י


מ' דובה מינדל בת אברהם נטע ע"ה
י תמוז תשס"ב


מ' דובה בת פיביל ע"ה
כ"ו תמוז תשל"ח


מ' דבורה בת פנחס ע"ה
א תמוז תשנ"ה


מ' דבורה בת יעקב ע"ה
כ"ח תמוז תשנ"ז


מ' געלא בת חיים הכהן ע"ה
י"ג תמוז תש"ח


מ' גיצ'א בת חיים הי"ד ע"ה
י תמוז תש"א


מ' גיטלה צ'רנה בת משה ע"ה
כ"ט תמוז תשל"ח


מ' גיטלה בת יעקב בר ע"ה
כ"ה תמוז תשמ"ז


מ' גיטל בת אליהו ע"ה
ט תמוז תש"ל


מ' גוסטה בת יעקב ע"ה
ה תמוז תשנ"ג


מ' בתיה אסתר בת ישראל דיק ע"ה
כ"ט תמוז תשמ"ז


מ' בת שבע בת אברהם יצחק ע"ה
ג תמוז תשנ"ג


מ' בת שבע בת יעקב ע"ה
י"ד תמוז תשל"ח


מ' ברכה עלקא בת אברהם דוד ע"ה
כ"ב תמוז תשל"ט


מ' ברכה ברנקה בת אליהו ע"ה
י"א תמוז תשנ"ט


מ' בעסי בת זכריה ע"ה
ד תמוז תש"נ


מ' בלנקא בת אמיל ע"ה
ט תמוז תשמ"ג


מ' בינה בת מאיר וולף ע"ה
ט"ו תמוז תשל"ד


מ' בילה שליפקה בת ציון יחיאל ע"ה
ט"ז תמוז תשמ"ז


מ' ביילא חיה פאטאי בת אברהם ע"ה
י"ח תמוז תשל"ה


מ' ביילא גיטל בת משה ע"ה
ו תמוז תש"ל


מ' אסתרה בת יוסף ע"ה
ג תמוז תש"נ


מ' אסתר בת סעדיה ע"ה
ג תמוז תש"ס


מ' אסתר גיטל בת גדליהו ע"ה
י"ב תמוז תש"נ


מ' אסתר בת שם טוב ע"ה
כ"ד תמוז תשנ"ט


מ' אסתר בת אוריה דוד ע"ה
ד תמוז תשל"ה


מ' אסתר בת בנימין ע"ה
י"ד תמוז תשל"ז


מ' אנה בת שמעון ע"ה
י"ג תמוז תשל"ג


מ' אנה (ברונסלווה) בריינדל
ח תמוז תשמ"ו


מ' אלין (ליבא) בת צבי ע"ה
א תמוז תשמ"ב


מ' אלטע ביילא בת יעקב ע"ה
י"ט תמוז תשמ"ג


מ' איידא בת ישראל יעקב הכהן ע"ה
ז תמוז תשכ"ט


מ' אדלה בת מנדל ע"ה
כ"א תמוז תשמ"ה


מ' (רבקה) ריבה שאשא בת אליהו ישעיה ע"ה
י"ד תמוז תשמ"ו


הרבנית רייכל בת עזריאל ע"ה
י"ח תמוז תש"נ


הרב ציון בן שמעון ז"ל
כ"א תמוז תש"נ


הר"ר אליהו נתן הלוי בן מיכאל ז"ל
כ"ו תמוז תשמ"ח


הילדה ורד בת ישראל אלכסנדר ע"ה
י תמוז תשמ"ט


הילד יצחק אביגדור בן צבי ז"ל
ט תמוז תש"נ


הב' אברהם בן יעקב יואל ז"ל
כ תמוז תש"ב


ה' אפרים בן ראובן יוסף ז"ל
כ"ז תמוז תשס"ג


ד"ר יוחנן בן אריה הכהן ז"ל
ח תמוז תשנ"ד


ד"ר דוד בן אברהם ז"ל
י"ב תמוז תש"נ


מ' אילה בת פסח ע"ה
ז תמוז תש"נ
 
 
זכויות החברים - עץ חיים
מוסדות התורה  ישיבת עץ חיים

דף הבית >  מאמרים על 'עץ חיים' >  סודות מהחיידר

    סודות מהחיידר


סבא, בן ונכד נפגשו בעץ חיים: רגע לפני הפרידה מהמבנה העתיק שהוציא מתוכו רבבות חניכים לאורך כ-100 שנים, פסעו פנימה בחרדת קודש, שלושה דורות של תלמידי עץ חיים • בסיור שקיים הרב משה שיינברגר עם בנו ונכדו במתחם עץ חיים העתיק בשוק מחנה יהודה בירושלים, כמו קמו לתחייה דמויות ההוד החינוכיות, האנשים שיצרו את המוניטין של תל-התלפיות התורני • התרגשנו בקיטונו של הצדיק הירושלמי רבי אריה לווין, שמענו במסדרונות על ‘אחד מל”ו צדיקים’ שהרביץ תורה בחניכים ודמענו בהיכל הגדול, שהיווה את המרכז התורני הגדול בירושלים של מעלה 

מספרים עליהם, על בוגרי מוסדות עץ חיים, שאפשר לזהות אותם על פי תכונות ברורות. אומרים עליהם, שגם אם תהום פעורה ביניהם, רב המאחד אותם על פני המפריד. מעידים עליהם, שגם עשרות שנים אחרי שיצאו משם, שגם לאחר שגידלו דורות והביאו נכדים, איש לא יטעה בהם. ליתר דיוק - בזהות המקום בו גדלו, בטיב הכתלים שביניהם עוצבה אישיותם. עוצבה לתמיד, לכל החיים.

הכירו את בוגרי ‘עץ חיים’. יש מהם תלמידי חכמים עצומים, מרביצי תורה ומנהיגי קהילות, היושבים בכותל המזרח של ההנהגה התורנית ברבים מקהילות ישראל. יש בהם גם אנשי עמל, אנשי-שם בתחומים רבים ומגוונים. הם פזורים לאלפיהם, ברחבי הארץ ומחוצה לה. הם יכולים להיות שונים, ורבים מהם אכן שונים זה מזה. אבל ברבדים האישיים הפנימיים, תמיד הם יישארו דומים. משהו בהתנהלות היומיומית, משהו בהסתכלות על החיים, משהו בצורת החשיבה - כמו אומר: גדלנו ב’עץ חיים’, אנחנו יצירי כפיו של בית היוצר החינוכי הוותיק בירושלים. לא משנה אם הוא רב או עסקן, אדמו”ר או איש עסקים, כאשר נכדיו יישבו על ברכיו, הם ישמעו ממנו את אותם סיפורי עץ-חיים, בעלי ניחוח קדומים משכר, שנוצרו בכבשונו הלוהט של המרכז הרוחני העתיק.

ליווינו שלושה דורות של תלמידי ‘עץ חיים’, בחזרתם אל בסיס-האם. שלושה פירות-גידולים של שלושה דורות שונים בעץ חיים, העתיקה והמודרנית: סב עטור זקן שיבה, בנו - תלמיד כולל צעיר ונכדו - ילד חמד של ירושלים של מעלה. כולם למדו/לומדים ב’עץ חיים’.  

הסב הוא הגאון הרב משה שיינברגר, אחד מפארי גידוליו עץ חיים, המכהן כמנהיגה הרוחני של קהילת ‘המתמידים’ בעיר ביתר עילית. הוא צעד עמנו, לראשונה מזה עשרות שנים, אל תוך הבניין שבו קנה את תורתו ובינתו, כאשר מתלווים אליו בנו - הרב ישעיהו שיינברגר, ונכדו, הילד ישראל. הביקור היה עמוס ברגשות, רווי בזיכרונות. כל פיסת אבן, כל גרם מדרגות, כל מרצפת סדוקה, הזכירו לו, לרבי משה, נשכחות רחוקות, הזכירו לבנו נשכחות קרובות, והמחישו לנכדו כי אלו הימים האחרונים של הבניין שלאורו חונך בשנים הראשונות לחייו.

החינוך שקיבל כאן רבי משה, חקוק בעצמותיו גם כיום, כאשר הוא מנהיג את שומעי לקחו. על ברכיים אלו גידל את בניו ונכדיו, כולם גידולי עץ חיים. עקב לצד אגודל הוא פוסע אל תוך הבניין ההיסטורי.  לימינו נכדו, לשמאלו בנו. “כאן גדלתי, כאן התחנכתי. כאן ינקתי תורה מגדולי ירושלים”, הוא ממלמל בבואו אל הבניין וכל כולו אומר התרגשות. הוא פוסע מעדנות, עוצר ליד כל פיסת זיכרון. כשהוא רואה את חדר השיעורים של הגאון רבי נטע פריינד, הוא נזכר בשיעורים הכלליים, ופותח בדקלום ארוך של ‘שיעור כללי’ אחד, זכור במיוחד, שחקקו חקיקות בל יימחו בעצמותיו של הרב הדור הצורה מביתר עילית.

בקיטון של רבי אריה

אך נכנסה הפמליה אל הבניין, והנה הפתעה: ממשרדו עתיק היומין שבקומה השנייה, יוצא הגאון הרב ניסן טוקצ’ינסקי, ראש המוסדות הישיש הנושא את משא המוסד על כתפיו, עוד מאז הטיל עליו אביו את המשימה הכבדה. הוא מקדם את רבי משה בהתרגשות רבה. “באנו לכאן, שלושה דורות של עץ חיים, כדי להיפרד מהבניין”, הוא מסביר למי שהיה מופקד על חינוכו בהיותו ילד. “החוט המשולש לא במהרה יינתק”, דומע לעומתו רבי ניסן, ומתבונן בפמליה המשפחתית. “ראו גידולים שגידלנו”, הוא מכריז בגאווה.

“רואים שלמדתם בעץ חיים”, הוא מתבטא, ומתפאר במוסד אותו החזיק לאורך מרבית שנות חייו הבוגרים, עד לעצם היום הזה. כתשעים שנותיו של רבי ניסן, מכריזים הכרזה אחת בלבד: עץ חיים. למבצר התורה הזה הקדיש את חייו, ובכדי להמשיך לנהלו הוא מייחל לאורך ימים ושנות חיים. פעמיים עמד בפני איומי אקדח בשל מסירותו ל’עץ חיים’ ועשרות פעמים סבר כי המשא עומד להכריעו. אולם הוא המשיך להשיט את הספינה, עד להחלטה הכואבת, שהביאה למכירתו של המתחם.  

הקיטון הצר שבו התכנס משגיח הת”ת, הצדיק הירושלמי רבי אריה לווין, לאורך עשרות שנים, נפתח לכבוד הפמליה בחרדת קודש. רבי משה שיינברגר נכנס פנימה, מציץ ונזכר. “כאן היה רבי אריה בוחן אותנו”, הוא מתרפק על הימים בהם זכה להיות תחת עינו הפקוחה של הצדיק הירושלמי, שעבור תלמידי עץ חיים לא היה אלא ‘דער משגיח ר’ אריה’. “לפני שהתקבלתי לחיידר, נכנסתי לכאן, אל החדר הזה, כדי להיבחן אצל רבי אריה. הוא בחן את ידיעותיי, וגם בחן אותי במבטו”.

בעצרת של הרב מבריסק

“כמו אתמול זכור לי היום הראשון שבו הלכתי ל’עץ חיים, בקיץ תשי”ט’”, מספר רבי משה שיינברגר. “אבי הביא אותי לכאן. בבואנו לחצר הישיבה, נתקבלו ברבי סנדר פריינד, שהיה אחד מאנשי ההוד של עץ חיים. הוא התהלך בחצר הלוך ושוב, כשהוא אחוז שרעפים. אני זוכר שהוא עשה עליי רושם רב.   

“מבין כל החוויות הרוחניות שחוויתי כאן, זכורה לי במיוחד עצרת התפילה של כל ילדי הת”ת, לרפואתו של מרן הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ’יק, הרב מבריסק, ששכב על ערש דווי”, נזכר הרב שיינברגר. “הצוות הרוחני הורה לכל התלמידים להתאסף ב’קורידור’, שם התקיימה תפילת רבים של תלמידי הת”ת, כאשר רבים מכל רחבי ירושלים מצטרפים לעצרת התפילה.

“רבי אריה לווין עמד על בימת הש”ץ וזעק: ‘א-ל נא רפא נא לרבי יצחק זאב בן ליפשא’. כולם הצטרפו אליו בבכיות, הייתה במקום חרדת אלוקים”.

מי היה  ה’מלמד’ הראשון שלך?

“המלמד הראשון היה רבי יעקב ציינוירט – חסיד קרלין מובהק. למרות שעץ חיים הוגדרה כשייכת לממשיכי דרכו של הגאון מווילנא, היו שם מלמדים חסידיים רבים. אני זוכר שכאשר חזרתי הביתה וסיפרתי לאבא שיש לי רב’ה שהוא קרלינ’ר, הוא נהנה מאוד לשמוע זאת. הוא לא ציפה שיהיו מלמדים חסידיים בעץ חיים.

“בכיתה הבאה שימש הצדיק רבי אהרון הכהן רוזנפלד, לימים האדמו”ר מפינסק-קרלין, כמלמד. הוא השאיר עליי רושם אדיר. יראת השמים שלו, מידותיו התרומיות, הגישה לתלמידים, כל אלו היו עבורנו דוגמה אישית”.

“בכיתה הבאה למדתי אצל רבי שרגא פייבל איידלמן, שהיה מקורבו של ה’חזון איש’. על רבי פייבל יש סיפור מעניין: במשך שנים היו הוא וזוגתו חשוכי ילדים. החזון איש יעץ לרבי פייבל, שישמש כמחנך תשב”ר, וזו תהיה סגולה עבורו, שייפקד ב’זרע של קיימא’. הוא התקבל למשרת מלמד בעץ חיים, ובבוא היום נולד לו בן יחיד.  

הקשר שלכם עם אנשי החינוך של עץ חיים נמשך גם בשנים מאוחרות יותר?

“עם רבי אריה לווין היה לי קשר גם לאחר מכן. אגב, כמשגיח בת”ת, היו התלמידים מביאים לו את הספר שנקנו עבור נערי הבר מצווה, והוא היה רושם את ההקדשה בכתב מסולסל ונאה. כאשר נישאתי כתלמיד ישיבת בית אריה שליד מוסדות עץ חיים, הוא הגיע לשמחת כלולותיי שנערכה ב’הונגרישע הייזער’ (שכונת בתי אונגרין - א”א), ושימח אותי בדרכו האופיינית”.

מה היו ‘שעות העבודה’ של רבי אריה?

“הוא היה מגיע מדי יום לפני הצהריים. אחת לשבוע נהג למסור ‘שמוע’ס’ (שיחה מוסרית - א”א) בישיבת בית אריה, וכולם היו נוהרים לשמוע את דבריו בצמא”.

במשרד של רבי ניסן

“הפסגה היתה כאן”, מתרגש רבי משה שיינברגר, ומחווה בידו לעבר חדר נעול. “כאן קניתי את ה’ברען’ (התלהבות - א”א) בלימודי, הוא מוסיף להתרפק.

הרב צבי אריה טוקצ’ינסקי, בנו של נשיא המוסד רבי ניסן טוקצ’ינסקי, המשמש יד ימינו של אביו בניהול ה’תלמוד תורה הכללי וישיבת הבחורים עץ חיים’, וביקשנו ממנו כי יפתח את החדר. בקשתנו נענתה, ושרת המוסד הגיע ופתח את החדר באמצעות מפתח מיוחד, כזה שאינו בנמצא כיום. לפנינו נגלית כיתת שיעורים לא גדולה במיוחד, אשר מצבות זיכרון רבות אופפות את כתליה. חלקם פורקו כבר, בדרכן אל המבנה החדש שייבנה בעתיד.

כשנפתח החדר, נכנס אליו הרב שיינברגר בחרדת קודש. “כאן, בחדר הזה, היו נמסרים שיעוריו הבלתי נשכחים של הגאון רבי נטע פריינד. הכיתה נקראה ‘מכינה לישיבה’, אך גילם של התלמידים זהה לגילאי ישיבה קטנה בימנו אלה. הלימוד אצלו היה עבורנו חוויה מיוחדת. הוא תלמיד חכם עצום, שגדולי ישראל בדור העבר השתעשעו עימו בלימוד. מי שלא הספיק ללמוד אצלו, הרגיש שהפסיד את אחת החוויות התורניות המיוחדות של עץ חיים. בשיעורים שלו, היינו כולנו מוקסמים. כל הת”ת היה בנוי ככיתות מקבילות, כאשר בכל כיתה לומדים לא יותר מעשרים ילדים. אצל רבי נטע, כולם התאחדו. היה לו עוזר שעבד לצידו, ורבי אברהם ברדקי היה שמו. אמרו עליו שהוא אחד מל”ו הצדיקים שבדור.

עד כמה היתה אז מעורבותו של רבי ניסן טוקצ’ינסקי בניהול הישיבה?

“הוא היה מעורב בכל דבר, וניהל את כל שכבות הגיל של עץ חיים. אני זוכר שסיפרו לו פעם על תלמיד שאינו משביע את רצונו של ה’שרייבר’ (מורה לכתיבה - א”א), ואינו משתתף בשיעורי החול. ר’ ניסן קרא לתלמיד, והרים עליו גערות חזקות. הוא ידע להתרגז לפעמים, ודי היה במבט חודר שלו בכדי לפשט כל עקמומיות שבלב”.

מאוחר יותר, כאשר התכנסנו בחדרו של רבי ניסן הישיש, הוא סיפר לנו כי מעולם לא היתה דרכם של מחנכי עץ חיים בהרמת מקל חובלים. “די היה במבט שלי בכדי לעשות את הפעולה הרצויה”, הוא אומר ל’משפחה’. “הייתי נותן ‘קוק’ (מבט - א”א) חזק, והתלמידים היו חוזרים ללימודם. יותר מזה לא היה צריך”.

ההמולה שעלתה מכיוון שוק מחנה יהודה הסמוך לא הפריעה ללימודים?

“לא, בכלל לא. ידענו שיש חומה חוצצת. היינו יורדים בצהריים לקנות פיתות ב-15 אגורות. ביום העצמאות היתה עוברת כאן צעדה צבאית, והמשגיחים אסרו עלינו לצאת החוצה ולהביט בצעדה. הם עמדו על כך חזק מאוד”.     

בהיכל של הרב מלצר

כל אותה שעה של קורת רוח נוסטלגית, עולה ויורד רבי משה שיינברגר במדרגות הבניין שכבר הספיק להיעזב - וכל כולו אומר זיכרונות. לצידו פוסעים בנו ונכדו, שאינם מכילים את עוצמת המעמד. גם להם יש זיכרונות ילדות, ועבור נכדו אין אלו זיכרונות כי אם מציאות עכשווית. אבל הבן והנכד אוצרים את סיפורי ילדותם, ומאזינים בקשב רב לזיכרונותיו של עטרת ראשם, אחת הדמויות המוערכות בירושלים של מעלה.

רבי משה נתמך במעקה העץ, ואינו פוסק מלהיזכר באותם ימים רחוקים שלא יסולאו מבחינתו בפז. לעיתים הוא מתרגש, ולעיתים הוא מדקלם חידוש תורה שהתחוור לו על אותה מרצפת ממרצפות הבניין. בחדרו של רבי אריה לווין הוא נזכר במבחנים על המשניות בעל פה, בחדרו של רבי נטע פריינד הוא העלה לנגד עיניו את השיעורים שהקנו לו אהבת תורה ובחדרו של רבי ניסן הוא נזכר בניהול הקפדני ששרר בעץ חיים. “מי היה נכנס לפה אז”, הוא לבנו של רבי ניסן, הרב צבי אריה טוקצ’ינסקי, ורומז ליראת הכבוד שרחשו התלמידים כלפי המנהל הכללי. “מכאן התנהלה עץ חיים, ולאף תלמיד לא היתה רשות להיכנס לחדר הזה”.

אם לרגעים חשבנו כי שיאי ההתרגשות נשברו כבר במהלך הסיור הנוסטלגי המתארך, הרי שלכלל דמעות של ממש הגיע ביקור הפרידה כאשר נכנסו בשערי בית המדרש הגדול של הישיבה. מכאן יצאו הלוויותיהם של גדולי הדור, רבי משה פיינשטיין ורבי אהרן קוטלר, וכאן מסרו גדולי ישראל את שיעוריהם. “אני זוכר את הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך, שהיה יושב ולומד כאן, בפינה הזו”, מחווה רבי משה באצבעו. “לא רק הוא, אלא כל ילדיו למדו כאן. רבי שמואל, רבי עזריאל, כולם.

“השיעורים של רבי אהרן קוטלר, היו כמו אמבטיה רותחת”, נזכר הגר”מ שיינברגר. “הוא היה מדבר בקולות וברקים, וגיצים של אש כמו התעופפו מפיו. הוא להט כולו באישה של תורה. אני זוכר איך שפעם התערב אחד התלמידים, והקשה קושיא שלא נראתה לרבי אהרון. את ההתקפה שהונחתה על הבחור, הוא לא ישכח לעולם. כך היתה דרכו במסירת השיעורים. לעומתו, רבי איסר זלמן מלצר היה מדבר במתינות, בשקט”.

בשוק של מחנה יהודה

שעת בין ערביים בהיכל הגדול של עץ חיים. בחוץ מסיימים  פועלי הבניין את מלאכתם, מתארגנים לחזרה הביתה. בפנים, צובעת שמש אדומה של שעת שקיעה את קדמת בית המדרש, ומטילה צללים אל פרוכת ארון הקודש שעדיין עומד כאן על תלו. “לא יעזור כלום, המקום הזה יישאר חקוק בלב”, אומר רבי משה שיינברגר לצאצאיו. “עץ חיים יצרה מודל. חלק גדול, אם לא מרבית המוסדות התורניים בארץ, הציבו את עץ חיים ואת מה שהוא מייצג, כמודל לחיקוי. היום אפשר לומר שהמערכת החינוכית התורנית בארץ מתנהלת בצלמו ובדמותו של עץ חיים.

“אבל שום דבר לא יעלה על המקור. עץ חיים הוא אחד, ודרכו היא דרך חיים. מי שגדל כאן, יישאר יציר-כפיו של עץ חיים. איפה שהוא לא יילך, להיכן שהוא לא יגיע”, אומר רבי משה, ונושא תפילה חרישית קצרה בהיכל בית המדרש העזוב. תפילה אחרונה במקום שהיה לאורך מאה שנה, כור-ההיתוך התורני של ירושלים.  

הגיעה עת פרידה. בחרדת קודש, כשהפנים אל המבנה והגב אל רחוב יפו, פוסעים חניכי המוסד החוצה. מהשוק הסמוך נשמעות קריאות של פיתות בזול, ממש כמו בימים הרחוקים בהם נזכר הרב שיינברגר. ובדיוק כמו שהשוק הוא אותו השוק ורק הרוכלים התחלפו, כך, להבדיל, עץ חיים הוא אותו עץ חיים. רק הבניין התחלף, וגם התלמידים.