זכויות החברים - עץ חיים
מוסדות התורה  ישיבת עץ חיים

דף הבית >  מונצחים

    מונצחים

חפש שם מונצח

שם פרטי: שם משפחה: שנת פטירה:  
חפש
מיין לפי:שם פרטישם משפחהשם האבשם האםתאריך פטירה 
  יוסף מנחם ברלבסקי ראובן  ט"ו כסליו תש"נ  
  שרה בוכוואל אברהם צבי  ט"ו כסליו תשכ"ח  
  דן שלמה יוסף הלוי  י"ד כסליו תשמ"ה  
  ישועה חיים בן ציון מירקאדו עובדיה  ט"ו כסליו תש"ה  
  שמחה צימרמן אברהם אבא  י"ז כסליו תשכ"ד  
  דוד אלכסנדר  ט"ו כסליו תשס"ו  
  בלפור יהושע יהודה  ט"ו כסליו תשס"ג  
  בנימין יצחקחביבה כ"ו כסליו תשס"ד  
  זבולון אהרןמרים כ"א כסליו תשס"ד  
  יהודה גורביץ משה  כ"ה כסליו תשנ"א  
  יעקב זוסמן חיים  ו כסליו תשמ"ה  
  ישראל אברהם הלוי שלמה  ז כסליו תשס"ג  
  משה זוסמן חיים  ב כסליו תשס"ג  
  צבי דניאל גרוניך יעקב הלוי   ב כסליו תשס"ג  
  אברהם הניך יהושע  י"ח כסליו תש"נ  
  יהודא שמואל  י"ז כסליו תשי"ז  
  צבי מאיר יהודה ישראל  כ"ג כסליו תשמ"ה  
  יוסף שלום  א כסליו תש"ע  
  שרה גיטל ליפקין אהרן אסיא  י"ז כסליו תשמ"ט  
  חנה שיינדל שלזינגר ברוך הלוי  ט"ו כסליו תשמ"ז  
12345678910...>>