זכויות החברים - עץ חיים
מוסדות התורה  ישיבת עץ חיים

דף הבית >  קדיש >  'קדיש' בארמית, למה?

    'קדיש' בארמית, למה?


ב"ה

הכל על נוסח הקדיש

 

המבוסס על כוונות טמירות ומדוייקות


המלים הקדושות הגורמות לעליית עולמות בזכותכם


 כך תזכו שהצדיקים יתפללו למענכם. 

 

זה קורה בשעת צרה או מצוקה, מחלה או כל תופעת טבע מפחידה. אנו פונים ומרימים ידיים לשמיים, מתפללים על קברי הצדיקים ומבקשים כי נשמות הצדיקים ימליצו טוב בעדנו. מבקשים ומתפללים שהקב"ה ישמור עלינו, יתן לנו כוח, עזרה ומשמעות לחיים. בריאות, פרנסה ושפע.

אבל הם שם למעלה, מביטים אלינו כלפי מטה ומצפים מתי כבר נבין, שהכוח שנמצא דווקא בידיים שלנו, פה למטה. הוא גדול!

במקום לבקש את העזרה שלהם, הם עומדים ומחכים לעזרה שלנו.

בעולמות העליונים, שם למעלה, כבר אי אפשר לשנות את המצב הסטטי שלאחרי הפטירה.

פה למטה הכל אפשרי.

במעשה קטן אחד, באמירה, אנו הופכים עולמות.

נשמות הקרובים מחכות שאנו כאן למטה נעניק להם כוח שם למעלה, שנוסיף להם זכויות, כדי שיוכלו בתורם להחזיר לנו.הם יכולים להחזיר לנו בתמורה אם נעשה משהו קטן למענם.

לומר 'קדיש' לעילוי נשמה, זו המתנה הכי נשגבה שהם יכולים לקבל מאיתנו.

מדובר ברצף של אותיות המצטרפות למילים ויוצרות קוד עוצמתי שבוקע עולמות ומעניקות להם כוח נשגב. המילים הם כה עוצמתיות, כה קדושות ומרטיטות, עד שגם כוחות הטומאה והרוע, שנדבקים ומנסים לעכב בעד כל דבר קדוש מלעלות למעלה, נרתעים מעוצמת המילים הבלתי נתפסת, ונסוגים מן הדרך.

בספרי הקבלה כתוב, כי ה'קדיש' נאמר בלשון ארמית בכדי שיוכלו הכוחות להבין את משמעותם הקדושה ואת עוצמת האמת שנושבת מן ה'קדיש', וכך היא גורמת להם להכנע ולתת למילים הנשגבות לעלות לשמיים.

אנחנו רוצים שהקרובים ימליצו טוב עלינו ויפעלו עבורנו חיים טובים, נחת, בריאות ופרנסה טובה.

הם רוצים שנחזיר להם 'קדיש'.

הנשמות מביטות משמיים בתקווה ובציפייה דרוכה למעשינו. כשאנחנו נותנים להם 'קדיש', הם ניזונים מהאמנים, מהמילים המדודות והשקולות והספרות על פי הקבלה, ונוסקים אל עולמות עליונים.

המילים מחוללות פלאות. בונים עולמות. מעלים את הנשמות. יוצרים עבורם מציאות קדושה ונשגבה.

צריך רק לדעת איך לומר אותה.

אם אין לנו שמץ של מושג מה עוצמת הכוח הזה, איך לאחוז את החוטים העדינים, איך לרכז את המוח והמחשבה ולומר את ה'קדיש' כמתבקש, מניין הרבנים של מוסדות 'עץ חיים' יעשו את זה בשבילכם, כדי להבטיח לכם את כל הישועות.

אתם זקוקים לישועה, רפואה או פרנסה, אתם רוצים כוח עליון לצידכם.

אמירת 'קדיש' לעילוי נשמת קרוביכם, תביא לכם את השפע שאתם זקוקים לו.

לחצו כאן כדי לנצל את ההזדמנות המיוחדת להצטרף למנין הרבנים של מוסדות 'עץ חיים'.

מוסדות 'עץ חיים' פועלים בירושלים מזה קרוב למאה ושבעים שנה ברצף, עם מנייני רבנים וצדיקים, אשר יפעלו למענכם ככל שתבקשו.

אם רציתם לדעת, מה באמת מכיל ה'קדיש', הצדיק בעל ה'בן איש חי' זצ"ל, מגלה לנו זאת במלים ספורות -

"ולכן תיקנו קדיש בין כל עולם ועולם, כי על ידי הקדיש המתוקן על פי הסוד במספר התיבות והאותיות שבו תהיה שלימות עליית העולמות למעלה ממדרגתם ולזה באו כל תיבותיו וכן החמשה אמנים הראשונים שבו כמספר ידוע ומכוון לצורך עליית העולמות, ולכך נתקן הקדיש בלשון תרגום כדי שלא יעלו הקליפות גם כן בעליית העולמות להתאחז בהם ולינוק שפע מהם לעת עתה, והוא כי הם מכירים ומבינים לשון התרגום וכאשר שומעין השבח הגדול והנורא והקדוש הזה של הקדיש הם נכנעים ואין עולים... וכנזכר כל זה בספר הכוונות לרבינו האר"י ז"ל".

(בן איש חי פרשת ויחי)