שם:
 
  כותרת:
 
  תגובה:
 
 
שלח
 
אדר ראשון
ר' אליעזר בן מרדכי אליקום ז"ל
כ אדר ראשון תשמ"ד


ר' נפתלי בן שמואל יצחק ז"ל
י"ח אדר ראשון תשכ"ה


ר' ירוחם בן אליהו ז"ל
ז אדר ראשון תשל"ג


מ' רות רייזל בת שלמה ע"ה
כ"ה אדר ראשון תש"ע


M' Ester Hinda Bat R' Yehuda Meir
ח אדר ראשון תרע"א


R' Abert ben R' Benza
כ אדר ראשון תשמ"ח


R' Yehoshua Nachman Ben Chaim Yitzchak Katz
ט אדר ראשון תש"נ


מ' חיה בת מנחם מנכין ע"ה
ל אדר ראשון תש"נ


מ' ריקל בת דוד ויזל ע"ה
י"ג אדר ראשון תשכ"ה


מ' צירל בת יעקב ע"ה
א אדר ראשון תשס"ה


מ' פייגא רבקה חייקא בת ישראל אבא ע"ה
י"ט אדר ראשון תשמ"ד


מ' מרים מריה בת זיגמונד אשר ע"ה
כ"ה אדר ראשון תשס"ה


מ' לולו
י"ב אדר ראשון תשס"ח


מ' אכתר אסתר בת יאיר ע"ה
כ"ח אדר ראשון תשס"ח


מ' אדית יוכבד בת ברוך ע"ה
ט"ו אדר ראשון תשמ"ד


הרב שלמה זלמן רפאל חזקיהו בן צבי הירש ז"ל
י"ט אדר ראשון תשס"ח


ר' שלמה בנימין בן משה ז"ל
ג אדר ראשון תשס"ה


ר' פחס יהושע בן מנחם מנל ז"ל
כ"ו אדר ראשון תשנ"ב


ר' סימן (סלמן) בן בבא ז"ל
כ"ו אדר ראשון תשס"ח


ר' מרדכי בן יוסף ז"ל
ז אדר ראשון תשס"ה


ר' יוסף בן פנחס ז"ל
י"ז אדר ראשון תשס"ה


ר' הרמן בן שלמה ז"ל
י"א אדר ראשון תשנ"ז


ר' דוד בן ישראל ז"ל
כ"ד אדר ראשון תשס"ה


ר' אנדריי ארי' לייב בן גרגואר ז"ל
י אדר ראשון תשס"ה


ר' אברהם הרש בן נחמן ז"ל
י"ז אדר ראשון תשע"א


ר' נח אב'שומע עזריאל מנחם בן משה יוסף ז"ל
כ"ג אדר ראשון תשמ"ט


ר' שמערול בן שמעון ז"ל
כ"ד אדר ראשון תשמ"ד


ר' שמעון בן גבריאל ז"ל
ט אדר ראשון תש"ס


ר' שחמה שמיל בן אלי' הרש ז"ל
ט אדר ראשון תשל"ח


ר' שמואל יהושע העשיל בן יהודה לייב ז"ל
כ אדר ראשון תשמ"ט


ר' שלמה
י"א אדר ראשון תשי"ט


ר' שבתי יונה בן נפתלי ז"ל
ל אדר ראשון תשכ"ז


ר' שבתי בן מנשה ז"ל
י"ח אדר ראשון תשי"ז


ר' שאול בן אפרים ז"ל
ט"ו אדר ראשון תשנ"ב


ר' קליב בן שלמה ז"ל
ל אדר ראשון תש"ל


ר' צבי
ב אדר ראשון תשמ"ט


ר' צבי בן מרדכי ז"ל
י"ד אדר ראשון תשנ"ז


ר' נתן בן יצחק ז"ל
ז אדר ראשון תרצ"ב


ר' נפתלי בן יהודה ז"ל
כ"ג אדר ראשון תשנ"ה


ר' נחמיה בן יחזקאל אלימלך ז"ל
ו אדר ראשון תש"ס


ר' נחום בערל (בוריס) בן יוסף לייב ז"ל
ג אדר ראשון תשנ"ה


ר' נחום בן יוסף לייב ארז ז"ל
כ אדר ראשון תשכ"ז


ר' משה חיים בן לייב ז"ל
י"ז אדר ראשון תשי"ט


ז"ל משה בן פייבל ז"ל
י"ד אדר ראשון תשמ"ד


ר' מרדכי בן שמואל ז"ל
י"ח אדר ראשון תשנ"ז


ר' מיכאל יחיאל בן משה הכהן ז"ל
ג אדר ראשון תשמ"ד


ר' מאיר בן דוד ז"ל
ט"ו אדר ראשון תשל"ו


ר' ישראל בן אייזיק אהרן ז"ל
ט"ו אדר ראשון תשנ"ה


ר' ישראל אברהם בן מנחם ז"ל
כ"א אדר ראשון תשנ"ב


ר' ישראל (איזידור) בן אליעזר ז"ל
ט"ז אדר ראשון תשל"ו


ר' ישעי' דב בן יעקב מרדכי ז"ל
א אדר ראשון תשל"ו


ר' ירוחם בן בו ציון ז"ל
כ אדר ראשון תשל"ו


ר' יצחק בן מנדל ז"ל
ט"ו אדר ראשון תשנ"ה


ר' יצחק בן יעקב ז"ל
י"ז אדר ראשון תשנ"ב


ר' יצחק בן יחזקאל ז"ל
ד אדר ראשון תשמ"ד


ר' יצחק בן אברהם אהרן ז"ל
ה אדר ראשון תשכ"ה


ר' יעקב מרדכי בן אייזיק אהרן ז"ל
י"א אדר ראשון תשנ"ז


ר' יעקב בן בנימין ז"ל
י"ב אדר ראשון תשמ"ו


ר' יחזקאל בן נפתלי ז"ל
ג אדר ראשון תשנ"ז


ר' יוסף בן אפרים ז"ל
ט אדר ראשון תשמ"א


ר' יובל בן ברוך ז"ל
כ"א אדר ראשון תשמ"א


ר' יואל בן חיים הלוי ז"ל
ז אדר ראשון תשכ"ה


ר' יהושע בן נפתלי ז"ל
כ"ה אדר ראשון תש"ל


ר' יהושע בן בערל ז"ל
כ"א אדר ראשון תש"ל


ר' יהודה ארי' בן משה אהרן ז"ל
א אדר ראשון תשי"ד


ר' חיים נחום בן שלמה ז"ל
ל אדר ראשון תשל"ו


ר' חיים צשה בן לייב ז"ל
ד אדר ראשון תשמ"א


ר' חיים יישעיהו יהודה בן משה אפרים ז"ל
כ"ח אדר ראשון תשכ"ז


ר' חיים בן ברכיהו ז"ל
י"ב אדר ראשון תשמ"א


ר' זאב בן מרדכי מאייר ז"ל
ז אדר ראשון תשכ"ז


ר' הנריך צבי בן שלמה ז"ל
ו אדר ראשון תשנ"ב


ר' הלל בן גרשון ז"ל
י"א אדר ראשון תשמ"ט


ר' הלל בן אברהם ז"ל
י אדר ראשון תשל"ו


ר' דוד בן אהרן ז"ל
י"ג אדר ראשון תשנ"ז


ר' דוב ארי' בן יצחק יוסף ז"ל
כ"ט אדר ראשון תשנ"ה


ר' גרשון בן נתן נטע ז"ל
כ"ב אדר ראשון תשנ"ז


ר' ברוך בן יעקב משה הלוי ז"ל
כ"ג אדר ראשון תשי"א


ר' ברוך בן שמואל איסר ז"ל
א אדר ראשון תשנ"ז


ר' בנימין בן ישראל ז"ל
י"ז אדר ראשון תשמ"ט


ר' בנימין אברהם בן פסח יצחק ז"ל
י"א אדר ראשון תשכ"ז


ר' אשר בן שמואל ז"ל
כ"ד אדר ראשון תשל"ו


ר' אשר למל בן שמואל זאוויל ז"ל
י"א אדר ראשון תשי"ט


ר' אריה בן יוסף ז"ל
י"ג אדר ראשון תשמ"ט


ר' אפרים פישל בן כתריאל זלמן ע"ה
י"ד אדר ראשון תשל"ו


ר' אלעזר בן אברהם פנחס ז"ל
כ"ה אדר ראשון תש"ס


ר' אלכסנדר (יחזקאל) בן חיים ז"ל
ז אדר ראשון תשנ"ב


ר' אלימלך (לואיס) בן מרדכי ז"ל
ב אדר ראשון תשנ"ב


ר' אליהו מנחם בן אליהו יואל ז"ל
ז אדר ראשון תשמ"א


ר' אליהו יהושע בן מאיר ז"ל
י"ב אדר ראשון תש"ס


ר' אלי' אהרן בן משה לייב ז"ל
כ"ה אדר ראשון תשי"ז


ר' איסר בן משה ז"ל
כ"א אדר ראשון תשכ"ז


ר' איסר בן חיים יהושע ז"ל
ט אדר ראשון תשל"ג


ר' אהרן דוד בן משה ז"ל
כ"ח אדר ראשון תשמ"ד


ר' אברהם פנחס בן יהודה מאיר כהן ז"ל
כ"ח אדר ראשון תש"ל


ר' אברהם זליג בן חיים צבי ז"ל
ט אדר ראשון תשנ"ה


ר' אברהם בן לייב ז"ל
כ"ב אדר ראשון תשמ"ט


ר' אביגדור שלמה בן חיים ז"ל
ח אדר ראשון תרצ"ח


ר' פאול בן אלכסנדר ז"ל
א אדר ראשון תשע"א


מ' הדסה לאה בן ישעיהו ע"ה
ז אדר ראשון תשנ"ז


מ' בתיה חי' בת יעקב ע"ה
י"ג אדר ראשון תשמ"ו


מ' בלומה בת משה ע"ה
י"א אדר ראשון תשס"ג


מר הרשקו בן בנימין ז"ל
ד אדר ראשון תש"ל


מ' תמר בת יצחק אייזיק ע"ה
א אדר ראשון תשכ"ז


מ' שרה בת אדולף ע"ה
ד אדר ראשון תשל"ג


מ' שרה בת משה אליהו ע"ה
כ"ז אדר ראשון תשנ"ה


מ' שרה בת יעקב ע"ה
י"ט אדר ראשון תשכ"ה


מ' שפרה בת שמואל ע"ה
י אדר ראשון תשי"ד


מ' שפרה בת פסח פישל ע"ה
ז אדר ראשון תשמ"ט


מ' שיינדל בת אפרים ע"ה
י אדר ראשון תשנ"ב


מ' שושנה בת מיכאל ע"ה
כ"ו אדר ראשון תשנ"ה


מ' שושנה בת זליג ע"ה
ג אדר ראשון תשמ"ו


מ' רחל בת יהודה לייב ע"ה
כ אדר ראשון תשל"ח


מ' רות בת שמואל ע"ה
ו אדר ראשון תש"ס


מ' רות בת בערל נח ע"ה
כ"ח אדר ראשון תש"ס


מ' רוזה בת בנימין ע"ה
ט"ו אדר ראשון תשנ"ב


מ' רבקה יהודית בת אברהם ע"ה
ה אדר ראשון תשנ"ג


מ' רבקה בת מאיר ע"ה
כ"א אדר ראשון תשכ"א


מ' רבקה בת ירחמיאל ע"ה
ו אדר ראשון תשנ"ה


מ' קברה בת חיים ע"ה
ז אדר ראשון תשנ"ז


מ' קריינא בת זאב ע"ה
ל אדר ראשון תשל"ו


מ' צילה בת עקיבא ע"ה
ט"ז אדר ראשון תש"ל


מ' פרידא בת בן ציון ע"ה
ו אדר ראשון תשמ"ו


מ' פייגא ריישא בת אברהם יהושע הלוי ע"ה
כ"ח אדר ראשון תשנ"ה


מ' סריקה בת משה ע"ה
כ"ו אדר ראשון תשמ"ט


מ' נחמה בת ארי' לייב ע"ה
י"ז אדר ראשון תשמ"ד


מ' מרים בת שלמה ע"ה
ג אדר ראשון תשל"ג


מ' מינה בת דב צירלזון ע"ה
ט"ז אדר ראשון תש"ל


מ' ליבא לאה בת ירמיהו שוורץ ע"ה
א אדר ראשון תשמ"ו


מ' לאה בת שבתי ע"ה
י"א אדר ראשון תשי"ט


מ' לאה (לאני) בת חנניה ע"ה
ז אדר ראשון תשכ"ז


מ' יענטא חוה בת אבא יוסף ע"ה
י אדר ראשון תשכ"ב


מ' יזי בת משה ברזני ע"ה
כ"א אדר ראשון תשנ"ה


מ' יוכבד מאטיל בת ראובן ע"ה
י"ז אדר ראשון תש"ס


מ' יהודית בת יקותיאל יוסף ע"ה
י"ח אדר ראשון תשמ"ו


מ' חנה
י"ג אדר ראשון תשמ"א


מ' חנה פקיידא בת יצחק הלוי ע"ה
ט"ו אדר ראשון תש"ל


מ' חנה גיטל בת יוסך לייב ע"ה
ה אדר ראשון תשל"ו


מ' חיה שרה בת משה אהרן ע"ה
כ"ג אדר ראשון תשי"ט


מ' חיה בת שמואל ע"ה
כ"ה אדר ראשון תשמ"ט


מ' חיה אסתר בת צבי ע"ה
ד אדר ראשון תשל"ו


מ' זני בת אהרן בוכנר ע"ה
ל אדר ראשון תש"ל


מ' הלה בת אברהם יעקב ע"ה
ט אדר ראשון תשנ"ב


מ' דוואשע ביילא בת חיים ע"ה
כ"ו אדר ראשון תשל"ו


מ' דבורה שמחה בת שמואל ע"ה
י אדר ראשון תשל"ח


מ' דבורה בת יהושע ע"ה
ח אדר ראשון תשנ"ז


מ' גוטא מיכלה בת צבי ע"ה
י"ב אדר ראשון תשי"ט


מ' גודא חיה בת חנא מנדלסון ע"ה
ח אדר ראשון תשנ"ב


מ' בתיה בת מנחם יוסף ע"ה
כ"ה אדר ראשון תשמ"א


מ' בלומה בת אנשל ע"ה
י"ח אדר ראשון תשי"ט


מ' באשה לאה בת יהודה לייב ע"ה
כ"ג אדר ראשון תשמ"ט


מ' אסתר רבקה בת מרדכי הלוי ע"ה
ל אדר ראשון תשמ"ט


מ' אסתר מלכה בת אפרים הכהן ע"ה
כ"ד אדר ראשון תש"ל


מ' אסתר גיטל בת משה ע"ה
י"ט אדר ראשון תשל"ו


מ' אסתר בת שאול ע"ה
א אדר ראשון תשנ"ז


מ' אסתר בת משה ע"ה
ט"ז אדר ראשון תש"ס


מ' אסתר בת חמיאל ע"ה
כ"ה אדר ראשון תשמ"ד


מ' אסנת בת מנשה וכנם ע"ה
כ"א אדר ראשון תשמ"ט


מ' אילנה הינדב בת יוסף צבי ע"ה
י"ב אדר ראשון תש"ס


ה' חיים שלמה בן משה יואל הכהן ז"ל
ז אדר ראשון תשס"ג


ה' אליעזר בן לוי ז"ל
י"ח אדר ראשון תשנ"ב


ד"ר צבי בן ישעי' ז"ל
כ אדר ראשון תשל"ו


מ' איילת בן יוסף ע"ה
ט אדר ראשון תשע"א


ר' מנדל בן הושיע ז"ל
כ"א אדר ראשון תשנ"ג


ר' חיים שמעון בן ישראל מרדכי ז"ל
י"ד אדר ראשון תשכ"ד


מ' ריטה בת לייב ע"ה
ג אדר ראשון תש"ע


מ' פייגא שאשא בת דב בער ריינר ע"ה
ט"ז אדר ראשון תשנ"ג


מ' סיציליה בת משה ע"ה
כ"ז אדר ראשון תשס"ז


מ' סידוניה בת שמשון ע"ה
י"ז אדר ראשון תש"ע


מ' אורלי חיה בת מיכאל שמואל ע"ה
י"ט אדר ראשון תש"נ


מ' לבנה בן מסעוד ע"ה
כ"ד אדר ראשון תשס"ז


מ' חנה דבורה בת חיים ההן ע"ה
י"ד אדר ראשון תשס"ו


מ' זלדה בת אברהם מאיר ע"ה
ב אדר ראשון תשנ"ט


מ' גיסמ בריינדעל בת אליהו ע"ה
ח אדר ראשון תשס"ט


הק' מיכל, פייגא, יוסף, צופי בן דוד הי"ד
י"ג אדר ראשון תש"נ


ה' פנינה בת חננאל ע"ה
ד אדר ראשון תש"ע


ה' ניסן בן חיים יעקב הלוי ז"ל
א אדר ראשון תש"ע


ה' משה בן שלמה זלמן ז"ל
כ"ד אדר ראשון תש"כ


ה' ברקו דב בן משה ז"ל
ג אדר ראשון תשס"ז


ה' אלכסנר בן בנימין ז"ל
ד אדר ראשון תשע"ב


ה' אליהו דוד בן ידידיה הכהן ז"ל
י"ב אדר ראשון תשע"ב


ה' אטל בת אייזיק ע"ה
ג אדר ראשון תש"ע


ה' אברהם בצלאל בן שלום ז"ל
י"א אדר ראשון תשס"ט


ר' יוסף חיים בן אלתר יהושע יעקב ז"ל
כ"ו אדר ראשון תש"נ


ר' חיים דב יוסף הכהן בן טוביה ירחמיאל ז"ל
ז אדר ראשון תש"נ


ר' הרשל (צבי) בן אברהם מיכאל ז"ל
כ"ז אדר ראשון תש"נ


ר' בצלאל יחזקאל בן ציון בן זלמן חיים ז"ל
כ"ג אדר ראשון תשנ"ד


ר' איזו פיו איסר בן ברוך הכהן ז"ל
כ"ז אדר ראשון תשנ"ט


ר' אהרן יהודה לייב בן יחזקאל ז"ל
י"ג אדר ראשון תשכ"ד


אברהם מרדכי בן יוסף הלוי ז"ל
כ"ט אדר ראשון תשכ"א


ר' שרגא פאטול בן יוסף הלוי ז"ל
ז אדר ראשון תשל"ה


ר' שניאור זלמן בן אהרן ז"ל
י"א אדר ראשון תש"נ


ר' שמעון
ט"ז אדר ראשון תש"ה


ר' שמואל נחום בן צבי ארי' ז"ל
ז אדר ראשון תר"צ


ר' שמואל בן דוד חיא ז"ל
י"ח אדר ראשון תש"נ


ר' שמואל דוד _דב) בן משה הכהן ז"ל
ח אדר ראשון תשמ"ה


ר' שמואל בן נחום הכהן ז"ל
כ"ז אדר ראשון תש"נ


ר' שמואל בן אריה ז"ל
י"ט אדר ראשון תשל"ד


ר' שמואל בן ארון ז"ל
י"א אדר ראשון תש"נ


ר' שלמה קרול בן שמואל ז"ל
כ"ח אדר ראשון תשנ"ג


ר' שלמה משה בן זאב ז"ל
ט"ז אדר ראשון תשכ"ח


ר' שלמה חיים בן מרדכי אהרן ז"ל
ה אדר ראשון תש"נ


ר' שלמה זלמן בן אברהם ז"ל
ד אדר ראשון תשנ"ד


ר' שלמה זונדל בן יעקב ז"ל
ד אדר ראשון תש"נ


ר' שבתאי בן אברהם ז"ל
ט אדר ראשון תש"מ


ר' שאול בן יצחק ז"ל
י אדר ראשון תש"נ


צלח ישעיהו בן רחמים ז"ל
א אדר ראשון תשל"ד


ר' צבי יעקב בן מנחם נחום ז"ל
כ"ו אדר ראשון תשכ"ט


ר' צבי הירש בן שלמה ז"ל
ז אדר ראשון תשמ"ח


ר' צבי בן שמעון ז"ל
י"ז אדר ראשון תש"נ


ר' צבי בן שלמה זלמן ז"ל
כ"ג אדר ראשון תש"נ


ר' צבי בן נחום ז"ל
ט"ז אדר ראשון תש"ב


ר' צבי בן מרדכי הלוי ז"ל
י"ט אדר ראשון תשי"ב


ר' צבי בן יחיאל ז"ל
כ"ז אדר ראשון תשנ"ג


ר' צבי אלימלך בן מנחם מנדל הלוי ז"ל
א אדר ראשון תשכ"ט


ר' פרג בן אברהם ז"ל
ז אדר ראשון תשל"ז


ר' פסח בן ישראל ז"ל
כ"ב אדר ראשון תשכ"ח


ר' פנחס בן שבח ז"ל
ג אדר ראשון תש"ז


ר' פנחס בן משה ז"ל
ח אדר ראשון תש"נ


ר' עמוס זלמן בן שלמה ז"ל
י"א אדר ראשון תשנ"ג


ר' עוזר בן אפרים איציק ז"ל
א אדר ראשון תש"א


ר' סנדר צבי הירש בן יום טוב ז"ל
ז אדר ראשון תשמ"ג


ר' נתן מאיר בן מיכאל ז"ל
ו אדר ראשון תש"נ


ר' נתן בן יהודה ז"ל
כ"ו אדר ראשון תשמ"ח


ר' נפתלי יוסף בן יצחק ז"ל
כ"ג אדר ראשון תשנ"ג


ר' נחמן בן יצחק אהרן ז"ל
י"ט אדר ראשון תשס"א


ר' נחמן בן חיים זעליג ז"ל
כ"ד אדר ראשון תשנ"ד


ר' נחום בן יהושע זאב ז"ל
י"ב אדר ראשון תש"נ


ר' משה
ו אדר ראשון תש"נ


ר' משה ישראל בן גרשון ז"ל
י"ט אדר ראשון תשכ"ט


ר' משה חיים בן שמעון ז"ל
א אדר ראשון תשמ"ח


ר' משה הרש בן אלימלך דב ז"ל
י"ח אדר ראשון תשל"ט


ר' משה בן ישעיה ז"ל
י"ט אדר ראשון תש"נ


ר' משה בן יקותיאל ז"ל
י"ז אדר ראשון תשס"ב


ר' משה בן יצחק ז"ל
י"ב אדר ראשון תש"נ


ר' משה בן יעקב ז"ל
ד אדר ראשון תש"ב


ר' משה בן בנימין יעקב ז"ל
כ"ז אדר ראשון תשס"ד


ר' משה בן אשר ז"ל
י"ט אדר ראשון תשמ"ב


ר' משה אליקום בן ישראל אליעזר ז"ל
כ"ה אדר ראשון תשל"ט


ר' מרדכי שמואל בן חיים ארי' ז"ל
י"ז אדר ראשון תש"נ


ר' מרדכי צבי בן שרגא ז"ל
ט"ו אדר ראשון תרצ"א


ר' מרדכי צבי בן אברהם ז"ל
כ"ב אדר ראשון תשנ"א


ר' מרדכי מנחם מנדל בן ברוך צבי ז"ל
י"ח אדר ראשון תש"נ


ר' מרדכי בן יצחק ז"ל
כ"ג אדר ראשון תש"ד


ר' מרדכי בן יצחק הירש ז"ל
כ"ו אדר ראשון תשנ"ג


ר' מנחם נחום בן מיכאל ישראל ז"ל
ח אדר ראשון תש"נ


ר' מנחם בן יחיאל אלתר ז"ל
י"ד אדר ראשון תשכ"ט


ר' מאיר גרשון בן שניאור זלמן ז"ל
כ"ו אדר ראשון תשל"ד


ר' מאיר בן נתן ז"ל
כ אדר ראשון תשנ"ח


ר' לייביש בן יהושע ז"ל
כ"ד אדר ראשון תש"נ


ר' לייב הכהן בן חיים ז"ל
ב אדר ראשון תשמ"ב


ר' לייב בן יצחק אלעזר ז"ל
א אדר ראשון תשנ"ג


ר' כתריאל פסח בן בן ציון יעקב הלוי ז"ל
ט אדר ראשון תש"נ


ר' ישראל עזרא בן אהרן ז"ל
כ"ד אדר ראשון תשמ"ח


ר' ישראל ישכר בן אליעזר ז"ל
י"ז אדר ראשון תשמ"ג


ר' ישראל בן שמואל ז"ל
ז אדר ראשון תשנ"ט


ר' ישראל בן אליעזר ז"ל
ג אדר ראשון תשנ"ח


ר' ישעי' בן משה ז"ל
כ"ח אדר ראשון תשל"ה


ר' ירמיהו בן משה ז"ל
י"ח אדר ראשון תשנ"ט


ר' יצחק מאיר בן דוד ז"ל
ב אדר ראשון תשמ"ג


ר' יצחק מאיר בן אהרן ז"ל
כ אדר ראשון תש"נ


ר' יצחק לייב בן אברהם ז"ל
א אדר ראשון תש"נ


ר' יצחק בן ארי' לייב ז"ל
ג אדר ראשון תשי"ג


ר' יצחק בן משה ישעיהו ז"ל
ג אדר ראשון תשט"ו


ר' יצחק בן יוסף הכהן ז"ל
ב אדר ראשון תשכ"ד


ר' יצחק בן דוד ז"ל
כ"ו אדר ראשון תשמ"ח


ר' יצחק בן אברהם ז"ל
ט אדר ראשון תשל"ד


ר' יצחר אייזיק בן מאיר ז"ל
א אדר ראשון תשנ"ח


ר' יצחר אייזיק בן אלחנן ז"ל
י"ד אדר ראשון תש"נ


ר' יצחק אהרן בן דוד ז"ל
ט"ז אדר ראשון תשנ"ו


ר' יצחק (יוליאן) בן אהרן ז"ל
ט"ז אדר ראשון תשנ"ו


ר' יעקב
ט אדר ראשון תש"נ


ר' יעקה יהושע בן ישעיהו ז"ל
י"ח אדר ראשון תש"נ


ר' יעקב דוד בן דוב ז"ל
כ"א אדר ראשון תשמ"ז


ר' יעקב בן משה שמעון ז"ל
א אדר ראשון תרצ"א


ר' יעקב בן ישראל ז"ל
י"ח אדר ראשון תשנ"ג


ר' יעקב בן יוחנן צבי ז"ל
כ"ה אדר ראשון תרצ"ז


ר' יחיאל מיכל בן פסח ז"ל
כ"א אדר ראשון תשל"ז


ר' יחיאל בן משה ז"ל
ה אדר ראשון תש"מ


ר' יחיאל בן אברנם ז"ל
א אדר ראשון תש"נ


ר' יוסף שרגא בן בנימין ז"ל
י"ז אדר ראשון תש"נ


ר' יוסף שלמה בן משה ז"ל
י"א אדר ראשון תשט"ו


ר' יוסף מאיר בן בן ציון ז"ל
ח אדר ראשון תשנ"א


ר' יוסף לייב בן שמואל זאוויל ז"ל
ו אדר ראשון תש"נ


ר' יוסף דוב בן שמואל הכהן ז"ל
א אדר ראשון תש"נ


ר' יוסף אליהו בן דוד ז"ל
י"ח אדר ראשון תשמ"ח


ר' יודא חיים בן יוסף ז"ל
כ"א אדר ראשון תש"נ


ר' יואל בן משה ז"ל
ה אדר ראשון תשמ"ג


ר' יהושע מרדכי בן אהרן נתנאל ז"ל
ד אדר ראשון תש"נ


ר' יהושע זאב בן יוסף דב ז"ל
כ"ז אדר ראשון תשל"א


ר' יהודה צבע בן זבולון ז"ל
כ אדר ראשון תש"נ


ר' יהודה בן משה ז"ל
כ"ו אדר ראשון תשנ"א


ר' יהודה בן יעקב ז"ל
י"ד אדר ראשון תשל"ט


ר' יהודה בן גדליהו ז"ל
כ"ה אדר ראשון תשנ"ו


ר' יהודה אליעזר בן שמואל הכהן ז"ל
ב אדר ראשון תש"ט


ר' יהודה בן יעקב ז"ל
כ אדר ראשון תש"נ


ר' טודרוס בן יעקב ז"ל
ט"ז אדר ראשון תש"נ


ר' טובי' בן יעקב אלחנן ז"ל
כ אדר ראשון תש"נ


ר' חונא שלמה בן ארי' זאב ז"ל
י"ח אדר ראשון תש"נ


ר' חיים צבי בן שמואל ז"ל
י"ח אדר ראשון תשמ"ז


ר' חיים בן אליהו ישעיהו ז"ל
ב אדר ראשון תשכ"ו


ר' חיים דוד שלום בן מנדל ז"ל
ג אדר ראשון תש"מ


ר' חיים דוד בן גבריאל ז"ל
כ"ה אדר ראשון תש"נ


ר' חיים דוד ארי' בן שלום צבי הכהן ז"ל
י"ג אדר ראשון תשי"ח


ר' חיים דב בן מרדכי שמריהו הלוי ז"ל
כ"ח אדר ראשון תשמ"ב


ר' זכרי' בן אליהו ז"ל
ב אדר ראשון תשמ"ב


ר' זישא בן וועלוויל ז"ל
י אדר ראשון תש"נ


ר' זאב בן צבי הכהן ז"ל
כ"ו אדר ראשון תשמ"ג


ר' זאב בן משה ז"ל
י"ט אדר ראשון תש"ט


ר' זאב בן יצחק אייזיק ז"ל
ו אדר ראשון תש"נ


ר' זאב בן יוסף אליהו ז"ל
י"ד אדר ראשון תשמ"ג


ר' זאב (לופו) בן ישראל ז"ל
ז אדר ראשון תש"נ


ר' הלל בן שמעון ז"ל
ט אדר ראשון תשכ"ט


ר' דוד מנדל בן אברהם צבי ז"ל
ט"ז אדר ראשון תשמ"ג


ר' דוד יצחק בן אברהם זלמן הלוי ז"ל
ג אדר ראשון תש"נ


ר' דוד בן יעקב ז"ל
כ"ב אדר ראשון תשנ"א


ר' דוד בן חנוך ז"ל
י אדר ראשון תשמ"ה


ר' דוד בן חיים ז"ל
כ"ב אדר ראשון תשל"ד


ר' דוד בן חיים ז"ל
כ אדר ראשון תרצ"ט


ר' דוד בן גבריאל ז"ל
ז אדר ראשון תשנ"ט


ר' דב זייד בן מאיר ז"ל
כ"ו אדר ראשון תשמ"ג


ר' גד יהודה בן מנחם מנדל ז"ל
י"ז אדר ראשון תש"נ


ר' בריל בן מאיר לייב הי"ד
ט"ז אדר ראשון תש"ב


ר' ברוך אהרן בן משה ז"ל
י"ד אדר ראשון תש"נ


ר' בצלאל בן דוד שלמה ז"ל
י אדר ראשון תש"נ


ר' בן ציון יהודא לייב בן שלמה ז"ל
י"ג אדר ראשון תש"נ


ר' בן ציון בן ברוך ז"ל
ז אדר ראשון תשנ"ט


ר' אשר אנשיל בן אברהם חיים ז"ל
כ"ט אדר ראשון תשל"ב


ר' ארי' לייב בן אלעזר הכהן ז"ל
י"ד אדר ראשון תש"נ


ר' ארי' בן ישכר ז"ל
ג אדר ראשון תשמ"ח


ר' אפרים יוסף בן אליעזר ז"ל
ה אדר ראשון תשל"ה


ר' אפרים בן משה ז"ל
כ"א אדר ראשון תשס"א


ר' אפרים בן מאיר לוי ז"ל
י אדר ראשון תשנ"ט


ר' אנשל בן אברהם הלוי ז"ל
ו אדר ראשון תשל"ט


ר' אלתר שלמה בן אברהם זאב ז"ל
ז אדר ראשון תשנ"ט


ר' אלקנה שמעון בן טוביה ז"ל
ז אדר ראשון תש"נ


ר' אליעזר בן אלימלך הכהן ז"ל
ו אדר ראשון תשל"א


ר' אליעזר בן אברהם ז"ל
ט אדר ראשון תשל"ב


ר' אליהו שחמה בן יהודה הלוי ז"ל
י"ז אדר ראשון תש"נ


ר' אליהו משה בן מרקוס מרדכי ז"ל
י"ד אדר ראשון תשנ"ד


ר' אליהו בן נתן ז"ל
ט אדר ראשון תשנ"א


ר' אלי' בן מנחם מנדל ז"ל
י"א אדר ראשון תש"ד


ר' אהרן בן שלמה ז"ל
כ"ה אדר ראשון תשל"ז


ר' אהרן בן פנחס מרדכי ז"ל
ט"ו אדר ראשון תש"נ


ר' אברהם משה בן יעקב ז"ל
י"ח אדר ראשון תש"נ


ר' אברהם מאיר בן מרדכי ז"ל
ו אדר ראשון תש"נ


ר' אברהם לייב בן מאיר ז"ל
ח אדר ראשון תש"נ


ר' אברהם בן יחזקאל ז"ל
ט"ז אדר ראשון תש"מ


ר' אברהם בן שמחה דוד ז"ל
כ"ג אדר ראשון תשנ"ג


ר' אברהם בן שמואל ז"ל
י"ג אדר ראשון תשנ"ג


ר' אברהם בן יעקב ז"ל
ד אדר ראשון תשנ"ג


ר' אברהם בן הלל ז"ל
ו אדר ראשון תשמ"ב


ר' אברהם בן דוד ז"ל
ו אדר ראשון תש"כ


ר' אברהם בן בונם שלמה ז"ל
ח אדר ראשון תשל"ה


ר' אברהם באב בן יהודה הלוי ז"ל
ט אדר ראשון תשל"ה


ר' אברהם אבא בן ישראל צבי ז"ל
י"ז אדר ראשון תש"מ


ר' אבא נחמן בן שמואל זאב ז"ל
א אדר ראשון תש"נ


מ' שרה סלביה בת דוד ע"ה
י אדר ראשון תשס"ב


מ' פני בת מיגל ע"ה
ה אדר ראשון תשס"ב


מ' הנדא בת הלל דוד הכהן ע"ה
ט"ו אדר ראשון תש"נ


מ' דבורה בת יעקב ע"ה
כ"ח אדר ראשון תש"ז


מ' גולדה בת ברוך ע"ה
כ"ו אדר ראשון תשמ"ז


מ' אסתר יהודית בת יצחק משה ע"ה
כ"ז אדר ראשון תשס"ב


מ' סידוניה (שיינדל) בת אפרים הכהן ע"ה
כ"ח אדר ראשון תשמ"ח


מ' תרצה בת נחמן ע"ה
י אדר ראשון תש"ה


מ' שרולטה בת ארי' ע"ה
י אדר ראשון תשנ"ג


מ' שרה רחל בת כלב ע"ה
י"א אדר ראשון תשל"ב


מ' שרה פייגא בת נתן צוויק ע"ה
ז אדר ראשון תש"נ


מ' שרה עטיל בת יהושע זלמן ע"ה
י"ז אדר ראשון תשל"ז


מ' שרה מניה בת נתן נטע ע"ה
ו אדר ראשון תש"נ


מ' שרה מנוחה בת שאול יצחק הלוי ע"ה
כ"ג אדר ראשון תש"נ


מ' שרה מלכה בת יעקב שלמה ע"ה
כ"ט אדר ראשון תש"נ


מ' שרה בת דניאל ע"ה
כ"ד אדר ראשון תשכ"ו


מ' שרה דינה בת דוד ע"ה
כ"א אדר ראשון תש"נ


מ' שרה בת ישראל ע"ה
כ"ו אדר ראשון תשל"ד


מ' שרה בת יונה ע"ה
י אדר ראשון תשס"א


מ' שיינדל יפה בת דוד אליעזר ע"ה
כ"ה אדר ראשון תשמ"ג


מ' שיינדל בת אברהם ע"ה
ט"ו אדר ראשון תש"מ


מ' שיינא חיה בת אפרים שפטיל ע"ה
ח אדר ראשון תש"כ


מ' שושנה רייזל בת משה הכהן ע"ה
ד אדר ראשון תשכ"ט


מ' שושנה בת משה ע"ה
ב אדר ראשון תשכ"ח


מ' שושנה נחמה בת ישראל רשי ע"ה
ה אדר ראשון תשנ"א


מ' שושנה יוכבד רייזל בת שמואל זנביל ע"ה
ט אדר ראשון תשל"ב


מ' שבע בת בנימין ע"ה
כ"ט אדר ראשון תשכ"ט


מ' רייצה רוזי בת שמואל נחום ע"ה
י אדר ראשון תש"מ


מ' רייזע בת מנחם מנדל ע"ה
ט"ז אדר ראשון תרצ"ט


מ' רייזל בת מרדכי איציק ע"ה
ז אדר ראשון תש"נ


מ' רייזיל קריסל בת לוי ע"ה
כ"ד אדר ראשון תשמ"ג


מ' רחל גישא בת משה הלוי לוין ע"ה
כ"א אדר ראשון תשכ"ח


מ' רחל בת משה ע"ה
י"א אדר ראשון תשנ"ג


מ' רחל בת היינריך ע"ה
כ"ו אדר ראשון תשנ"ו


מ' רחל בת אייזיק ע"ה
י"א אדר ראשון תשס"א


מ' רבקה מירל בת דוד אלימלך ע"ה
כ"ד אדר ראשון תשל"ד


מ' רבקה בת צבי ע"ה
כ"ט אדר ראשון תש"נ


מ' רבקה בת אינך חנוך ע"ה
ט"ז אדר ראשון תשנ"ט


מ' ראשה בת משה הלל קדין ע"ה
י"ט אדר ראשון תשל"ט


מ' קרין בת דוד איינהורן ע"ה
י"א אדר ראשון תש"נ


מ' קלרה בת יחיאל מיכל ע"ה
כ"א אדר ראשון תשנ"א


מ' קלרה בת מנשה ע"ה
כ"ד אדר ראשון תשנ"ג


מ' קלרה בת מיכאל ע"ה
ו אדר ראשון תשנ"ג


מ' קיילא בת ארי' ע"ה
כ"ב אדר ראשון תשכ"ט


מ' צציליה בת יוסף מנדל ע"ה
י"ט אדר ראשון תש"מ


מ' צפורה בת משה ע"ה
ט"ו אדר ראשון תשכ"ו


מ' צביה עפרה בת מאיר ע"ה
י"ב אדר ראשון תש"נ


מ' צביה בת אברהם רוקח ע"ה
י"א אדר ראשון תשל"ד


מ' פעשא בת מרדכי יצחק ע"ה
י אדר ראשון תש"נ


מ' פנינה בת אברהם רפאל ע"ה
ט"ז אדר ראשון תשמ"ה


מ' פייגא צפורה בת יעקב ע"ה
כ אדר ראשון תש"נ


מ' פייגא ציפא בת מאיר רפאל ע"ה
ו אדר ראשון תשל"א


מ' פייגא סאשא בת דוב ריינר ע"ה
ט"ז אדר ראשון תשנ"ג


מ' פיגא מלכה בת וולף ע"ה
ז אדר ראשון תשל"ט


מ' עטל רחל בת חיים ע"ה
י"ח אדר ראשון תשל"ט


מ' סרח בת מרדכי ע"ה
י"א אדר ראשון תשנ"ג


מ' ססיל בת מרדכי ע"ה
כ אדר ראשון תשס"א


מ' סלובא שיינדל בת צבי הירש פרקש ע"ה
ט"ז אדר ראשון תש"מ


מ' סימא בת דוד ע"ה
י"ט אדר ראשון תש"ב


מ' נטי בת מנחם מנדל ע"ה
ז אדר ראשון תשנ"א


מ' נחמה בת יהושע שמואל הכהן ע"ה
ז אדר ראשון תשל"ב


מ' נחמה בת משה דוד ע"ה
כ"ט אדר ראשון תשמ"ג


מ' מרים פיגא בת לייב ע"ה
כ"ט אדר ראשון תש"נ


מ' מרים בת ליפא ע"ה
ט אדר ראשון תשנ"ו


מ' מרטה בת דוד ע"ה
כ"ח אדר ראשון תשמ"ב


מ' מלכה צפורה בת יעקב ע"ה
ט"ו אדר ראשון תשנ"ג


מ' מנא בת אשר כהן כאהן ע"ה
ד אדר ראשון תשל"ה


מ' מיטא שרה בת ברוך פנחס ע"ה
כ"ז אדר ראשון תשנ"ד


מ' ליבא רחל בת מרדכי ע"ה
כ"ז אדר ראשון תשמ"ה


מ' ליבא בת שאול יונה ע"ה
כ"ז אדר ראשון תשמ"ה


מ' ליבא בת יוסף ע"ה
ו אדר ראשון תש"נ


מ' לואיזה בת ניסים שבתאי ע"ה
כ"ח אדר ראשון תשס"א


מ' לבי לוי בת שמואל אשר ע"ה
י אדר ראשון תשנ"ג


מ' לאה קונא בת מרדכי הכהן ע"ה
ט"ז אדר ראשון תש"נ


מ' לאה בת חיים חייקל ע"ה
כ"ד אדר ראשון תשכ"ו


מ' כרמלה קלריל בת שמעון ע"ה
א אדר ראשון תשמ"ה


מ' יעטא בת יעקב ע"ה
ג אדר ראשון תשמ"ח


מ' טויבא חנה בת צבי לנצר ע"ה
כ"ט אדר ראשון תשכ"ט


מ' טובה פיגא בת ברוך צינמון ע"ה
ט"ז אדר ראשון תשנ"א


מ' חסיה חנה בת רפאל אליהו יצחק הלוי ע"ה
ט"ז אדר ראשון תשנ"ו


מ' חנה קוהל בת גרשון ע"ה
ט"ו אדר ראשון תשמ"ה


מ' חנה חיינע בת נחמיה ע"ה
ט אדר ראשון תשכ"ט


מ' חנה הינדא בת אברהם מנחם מנדל ע"ה
ז אדר ראשון תש"נ


מ' חנה גיסיה בת צבי ע"ה
י אדר ראשון תשנ"א


מ' חנה בת מרדכי ע"ה
י אדר ראשון תש"נ


מ' חנה בת אברהם ע"ה
ה אדר ראשון תשנ"ג


מ' חיענה ריבה בת משה חיים ע"ה
כ"א אדר ראשון תש"מ


מ' חיה קלרה בת יחיאל מיכל ע"ה
כ"א אדר ראשון תשנ"א


מ' חיה פייגא בת יוסף דוב ע"ה
ז אדר ראשון תש"נ


מ' חיה לאה בת אליהו ז"ל
כ"ד אדר ראשון תש"נ


מ' חונה שרה בת יצחק ע"ה
כ"ב אדר ראשון תשמ"ז


מ' חוה ריסה בת יוסף הלוי ע"ה
כ אדר ראשון תשכ"ט


מ' זריפה בת דוד יחזקאל ע"ה
י אדר ראשון תשנ"א


מ' זלדה ברוכה בת פנחס אלי' ע"ה
כ"ז אדר ראשון תשס"א


מ' זלדה בת חיים ע"ה
כ"ד אדר ראשון תשמ"ח


מ' זלדה בת אברהם מאיר ע"ה
ב אדר ראשון תשנ"ט


מ' זיסלה בת חיים ע"ה
כ"ט אדר ראשון תשכ"ט


מ' זיסל בת יעקב ע"ה
כ"ד אדר ראשון תש"מ


מ' ולנטינה בת יקותיאל ע"ה
י"ט אדר ראשון תשמ"ה


מ' העסעל בת יהודה יודל ע"ה
ו אדר ראשון תש"נ


מ' הינדא בת יצחק ע"ה
כ"ג אדר ראשון תשנ"ו


מ' דיכל בת אהרן מאיר ע"ה
ז אדר ראשון תש"נ


מ' דבורה בת יהודה אידל ע"ה
י אדר ראשון תשנ"ט


מ' גשא בת מנחם מנדל ע"ה
א אדר ראשון תש"נ


מ' גילה בת משה ע"ה
כ"ד אדר ראשון תש"נ


מ' גיטל לאה בת ישעיהו ע"ה
כ"ה אדר ראשון תש"נ


מ' גיטל (גניה) בת חיים ע"ה
ז אדר ראשון תשס"ב


מ' גולדה בת ועלול ע"ה
כ"א אדר ראשון תשמ"ב


מ' גוטשע בת דוד ע"ה
א אדר ראשון תש"נ


מ' ברינדל בת סנדר יעקובוביץ ע"ה
ט"ז אדר ראשון תשל"ט


מ' בלומא בת אליעזר ע"ה
כ אדר ראשון תש"נ


מ' בילא בבא חיה בת אליעזר שכטר ע"ה
ט"ז אדר ראשון תשנ"א


מ' בילא בת אברהם חיים ע"ה
י"ח אדר ראשון תש"נ


מ' ביאטריס ברנה בת אליעזר ע"ה
י"א אדר ראשון תשנ"ח


מ' בוני בת חיים ע"ה
כ"ב אדר ראשון תרצ"א


מ' אסתר רחל בת אברהם משה ע"ה
כ"ה אדר ראשון תש"נ


מ' אסתר רבקה בת דובר הכהן ע"ה
ט"ז אדר ראשון תש"נ


מ' אסתר מאטיל בת מנחם מתתיהו ע"ה
כ אדר ראשון תש"מ


מ' אסתר בת אשר ע"ה
ז אדר ראשון תשמ"ז


מ' אסנא דוואשא
ז אדר ראשון תש"נ


מ' אסיה בת אברהם ע"ה
כ"ח אדר ראשון תשס"ב


מ' אנה בת חיים ע"ה
ד אדר ראשון תשנ"ו


מ' אלטע בת יהודא נחום ע"ה
ט אדר ראשון תשל"ב


מ' אילנה קרן בת בוריס ע"ה
כ"ח אדר ראשון תשנ"ו


מ' איידל בת יוסף שמעון הלוי ע"ה
ד אדר ראשון תש"נ


מ' איטה מירה בת חיים זליג ע"ה
י"ג אדר ראשון תש"נ


מ' איטא רחל בת משה ע"ה
י"ב אדר ראשון תש"נ


מ' איטא בת מאיר ע"ה
ט אדר ראשון תשנ"ג


מ' אידה בת חיים אהרן ע"ה
ט אדר ראשון תשל"ז


מ' (ראיה) ריבה בת בוריס ע"ה
י"ב אדר ראשון תשל"ה


הרבנית מרים בת מיכאל יהודה הכהן ע"ה
כ"ו אדר ראשון תשל"ה


הק' צבי הערש בן יהושע הי"ד
ז אדר ראשון תש"נ


הגבאי ר' משה בן חיים ז"ל
י אדר ראשון תש"נ


ה"ה אברהם בן יוסף ז"ל
ח אדר ראשון תשס"א


ר' מרדכי בן יעקב ז"ל
י"ט אדר ראשון תש"נ


ד"ר יחזקאל בן מאיר ז"ל
י"ז אדר ראשון תשל"א


הרב בן ציון בן הרב אברהם לוי הלוי ז"ל
י"ב אדר ראשון תשכ"ה


ר' שמואל בן זליג לייב ז"ל
כ"א אדר ראשון תשל"ח


ר' צבי בן דוד ז"ל
כ"א אדר ראשון תש"ג


ר' משה בן מאיר ז"ל
א אדר ראשון תרע"ט


ר' משה בן אהרן ז"ל
כ"א אדר ראשון תשמ"א


ר' משה אהרן פנחס בן נחון ז"ל
י אדר ראשון תשי"א


ר' יששכר בנימין בן פנחס ז"ל
י"ד אדר ראשון תשל"ח


ר' יעקב יצחק בן צבי ז"ל
כ"ט אדר ראשון תשמ"א


ר' יעקב דוב בן חיים ז"ל
ח אדר ראשון תרצ"ה
 
 
זכויות החברים - עץ חיים
מוסדות התורה  ישיבת עץ חיים

דף הבית >  מונצחים >  (ראיה) ריבה

    (ראיה) ריבה

מ' (ראיה) ריבה

שם האב:  בוריס ע"ה

שם האם:  

תאריך פטירה עברי:  י"ב אדר ראשון תשל"ה

תאריך פטירה לועזי:  23/02/1975

תאריך קבורה:  

תאריך לידה עברי:  

תאריך לידה לועזי:  

הוסף מילים לעילוי נשמת המנוח

רוצה להוסיף / לעדכן פרטים על המנוח