זכויות החברים - עץ חיים
מוסדות התורה  ישיבת עץ חיים

דף הבית >  מוצרים >  לוח לארץ ישראל תשע"ה - קיר

    לוח לארץ ישראל תשע"ה - קיר

לוח לארץ ישראל תשע"ה - קיר

הלוח היומי ההלכתי בארץ ישראל.
 

לוח לארץ ישראל שנת תשע"ה (טוקצינסקי).

הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי, היה חתנו של רבה של ירושלים הגר"ש סלנט, מגדולי תלמידי החכמים בארץ ישראל, ראש ומנהל ישיבת "עץ חיים", אבי ה"לוח ארץ ישראל" ומחברם של ספרים הלכתיים רבים.
רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי היה חלוץ הוצאת הלוח היומי ההלכתי בארץ ישראל. הלוח, שיצא לראשונה בשנת תרס"ה (1905), כלל את ההלכות והמנהגים שנתגבשו בקהילות הפרושים תלמידי הגר"א בארץ ישראל. בלוח הובאו דעות רבנים נוספים, ביניהם האדר"ת, רבי חיים ברלין, רבי יוסף חיים זוננפלד, הגרא"י קוק, בעל זית רענן, רבי שלמה זלמן אויערבך, ועוד, מלבד זאת כלל הלוח גם זמנים הלכתיים, שאותם קבע הרב טוקצינסקי על סמך קביעות הלכתיות שהחליט עליהן בפסיקותיו, ועל סמך תצפיות מדויקות שערך, כדי לקבוע את זמני זריחת החמה ושקיעתה.
מקוריותו ונוחותו של הלוח, תרמו לקבלתו המהירה והנלהבת בכל שדרות הציבור. מדי שנה בשנה נוהגים מאות גבאים להזמין את פורמט הקיר של הלוח, היוצא לאור עד היום, ולתלותו על אחד מקירות בית הכנסת. כך יכול כל מתפלל ומעיין, לבדוק בעצמו מהו סדר התפילה הצפוי במועד נתון, ואילו מנהגים יש לנהוג באותו יום, על פי מנהג ארץ ישראל. מלבד זאת יוצא הלוח במהדורת חוברת קטנה, הנוחה לעלעול מהיר וקל.
רבי יחיאל מיכל הוציא את הלוח במשך חמישים שנה, בין השנים תרס"ה - תשט"ו. עם פטירתו המשיך בנו, רבי ניסן אהרן טוקצינסקי (נפטר בט"ו בטבת תשע"ב) להוציא לאור את הלוח למנהגי ארץ ישראל, והיום הלוח יוצא לאור ע"י נכדו רבי צבי אריה טוקצינסקי שליט"א.מחיר רגיל 18 ש”ח מחיר באתר 15 ש”ח

הוסף לסל